NOZIEGUMS /2006/ trilleris [A Crime]; g.l. - H. Keitels, E. Beвra, N. Rоduss; krievu; Francija; filma par sievietes cietsirdоbu mоlestоbas dзп, iesaku
SAUSAIS KAULS /2007/ trilleris, drвma [Bone Dry]; g.l. - L. Henriksens, L. Goss; krievu; ASV; atriebоba par мimenes noslepkavoрanu, normвla. Asiтaino skatu dзп nav ieteicams skatоties jaunвkiem par 18 gadiem
NAUDAS VILTOTВJI /2007/ kriminвldrвma, karр [Die Falscher]; g.l. - K. Markovics, A. Dоls, D. Strоzovs; krievu; Austrija; patiess stвsts par lielвko naudas viltoрanas operвciju 2. Pasaules kara laikв, ko paveica ebreju ieslodzоtie faрistu labв, iesaku
ATKLВSMES GRВMATA /2006/ erotiska drвma [The Book of Revelation]; g.l. - T. Longs, G. Skaki, K. Frоls, D. Meilmena; Austrвlija; angпu, krievu [DVD]; filma kino baudоtвjiem, kailskatu dзп nav ieteicams skatоties jaunвkiem par 18 gadiem
LAI VEICAS, ИAK /2007/ erotiska komзdija [Good Luck, Chuck]; g.l. - D. Kuks, D. Foglers, Dю. Alba; krievu; ASV; lieliska filma atpыtai, iesaku
ZЗNS MEITENЗ /2006/ romantiska komзdija [It's a Boy Girl Thing]; g.l. - S. Вrmstrongs, K. Zegers, Р. Millere, M. Иaikins; krievu; Kanвda; kвrtзjв jaunieрu komзdija, kurв puisis ar meiteni samainвs нermeтiem, mзsls
MALHOLENDAS CEПР /2001/ drвma, mistika, trilleris [Mulholland Dr.]; g.l. - N. Votsa, L. Haringa, A. Millere, R. Forsters; reю. D. Linиs; formвts DVD [ar latvieрu subtitriem]; super, iesaku
MURGU PILSЗTA 2035 /2007/ fantastika, grвvзjs [Nightmare City 2035]; g.l. - M. Kolfоlds, A. Torpa; krievu; Bulgвrija; оsts murgs
17. STВVS /2005/ grвvзjs, kriminвlkomзdija [Piano 17]; g.l. - Dю. Morelli, E. Roketi, Dю. Soleri; krievu; Itвlija; atkal murgs
NEREDZAMAIS /2007/ drвma, mistika [The Invisible]; g.l. - Dю. Иatvins, M. Levijeva, M. G. Hвrdena; krievu; ASV; super, iesaku
AKLAIS RANDIТР /2006/ komзdija [Blind Dating]; g.l. - K. Pains, E. K. Tomass, A. Dюeja; krievu; ASV; interesanta filma par neredzоgu puisi, kuram brвlis mзмina piemeklзt brыti...
НЗDES SUNS DENIJS /2005/ grвvзjs, drвma [Danny the Dog]; g.l. - Dю. Lо, M. Frоmens, B. Hoskins, K. Kondona; krievu; Francija; пoti interesanta un laba
DЮORDЮIJAS LIKUMS /2007/ romantiska komзdija [Georgia Rule]; g.l. - Dю. Fonda, L. Lohana, F. Hafmane, D. Malrыnijs, K. Elvs, H. Elizondo; krievu; ASV; iesaku
NEZЫDOРAIS ПAUNUMS 3 /2007/ fantastika, grвvзjs [Resident Evil. Extinction]; g.l. - M. Jovoviиa, Ashanti; krievu; Francija; mega superоgв filma
LAIKS /2006/ drвma [Shi gan / Time]; g.l. - H. Jungvu, P. Юijons; reю. K. Kiduks; krievu; Japвna; kв vienmзr super
AR LABU NAKTI /2007/ romantiska drвma [A Good Night]; g.l. - P. Krыsa, M. Frоmens, G. Peltrova, S. Pegs, D. DeVito; krievu; ASV; super
ZODIAKS /2007/ kriminвldrвma, trilleris [Zodiac]; g.l. - Dю. Gilenhвls, M. Rufalo, R. Daunijs Jr.; reю. D. Finиers; krievu; ASV; interesanta
KARJERISTES DIENASGRВMATA /2005/ komзdija [Confessions of a Sociopathic Social Climber]; g.l. Dю. Lova Hjuita, K. Fergusons; krievu; ASV; mзsls
AIZVIETOTAJS /2006/ komзdija [La Doublure]; g.l. - G. Elmalehs, A. Taglioni, D. Otejs, K. Skota Tomase, D. Bыns, V. Ledojзna; krievu; Francija; forрa, iesaku
PASLUDINU JЫS PAR ИAKU UN LERIJU /2007/ komзdija [I Now Pronounce You Chuck and Larry]; g.l. - В. Sandlers, K. Dюeimss, Dю. Bоla, D. Eikroids, V. Reimss, S. Buрemi, R. Иemberlens, N. Turturo; krievu; ASV; пoti smieklоga un forрa filma, iesaku
VIESMОLIS /2006/ komзdija [Ober]; g.l. - A. van Varmerdams, A. Рlutere; krievu; Nоderlande; neparasta, bet пoti forрa filma, iesaku
LОGUMS /2006/ trilleris, grвvзjs [The Contract]; g.l. Dю. Kjыsaks, M. Frоmens; krievu; Vвcija; elpu aizraujoрs trillerоtis, super
NODEVОBA /2007/ drвma, trilleris [Breach]; g.l. - K. Kыpers, R. Filipe, L. Linnija, K. Davernasa; krievu; ASV; uz patiesiem notikumiem balsоta, пoti interesanta spiegu filma, iesaku
DIEVA KAREIVIS /2005/ drвma [Soldier of God]; g.l. - T. Вbels, V. Mendieta, M. Galana; krievu; ASV; normвla pusreliмiska filma
PЗDЗJAIS SARGS /2007/ fantastika, grвvзjs [The Last Sentinel]; g.l. - D. ''Drakons'' Vilsons, K. Sakofa, B. Vudbains, K. Deivids; krievu; ASV; murgs un mзsls
APAKРВ /2007/ trilleris, рausmas [Beneath]; g.l. - N. Zehetnera, D. S. Deivs; M. Setls, Dю. Amlija; krievu; ASV; sыds
BRUKSA KUNGS /2007/ trilleris, kriminвldrвma [Mr. Brooks]; g.l. - K. Kostners, D. Mыra, D. Kuks, V. Hзrts; krievu; ASV; dikti feina filma, silti iesaku
BIEZOKNIS /2006/ mistika, рausmas [The Woods]; g.l. - A. Bruknere, P. Klarksona, R. Nikolsa, B. Kempbels; krievu; ASV; var neskatоties
KARР /2007/ grвvзjs [War]; g.l. - Dю. Stetems, Dю. Lо, L. Gazmans; krievu; ASV; iesaku, interesanta
KAD ZVANA SVEРINIEKS /2006/ trilleris [When a Stranger Calls]; g.l. - K. Belle, T. Flanagans; krievu; ASV; var skatоties, bet tikai skaistвs Kamillas Belles dзп
MAZULIS /2006/ komзdija, grвvзjs, drвma [Bo bui gai wak/Rob-B-Hood]; g.l. - Dю. Иans, L. Kы, J. Gao, M. Huijs; krievu; Hongkonga; kвrtзjв Dюekija Иana filma, viтa stilв
MANS FОRERS - VISPATIESВKAIS STВSTS PAR ВDOLFU HITLERU /2007/ komзdija [Mein Fuhrer - Die wirklich wahrste Wahrheit uber Adolf Hitler]; g.l. - H. Рnaiders, U. Mue; krievu; Vвcija; pirmв vвcu komзdija par Hitleru, smieklоgi un skumоgi, iesaku
MONTВNAS DEBESIS /2007/ romantiska drвma [Montana Sky]; g.l. - E. Viljamsa, Р. Rosa, L. Menela, Dю. Korbets; krievu; ASV; filma veidota pзc N. Robertsas grвmatas
MARKO POLO /2007/ piedzоvojumi, vзsturiska drвma [Marco Polo]; g.l. - A. Somerhalders, B.D. Vongs, D. A. Siahвna, B. Denehijs; krievu; ASV; nu skatоties var, bet...
PЗKРТI STВVOKLО /2007/ romantiska komзdija [Knocked Up]; g.l. - S. Rogens, K. Heigla, P. Ruds, L. Mana; krievu; ASV; man пoti patika, iesaku noskatоties
GВRFОLDS 2 /2006/ animвcija, мimenes komзdija [Garfield. A Tale of Two Kitties]; g.l. - B. Mjurejs, B. Mejers, Dю. Lova Hjuita, B. Konolijs; krievu; Gвrfоldu dublзjis O. Tabakovs; ASV; iesaku
VIESNОCA RUANDA /2004/ vзsturiska kara drвma [Hotel Rwanda]; g.l. - D. Иоdls, S. Okonedo, N. Nolte, H. Fзnikss, Ю. Reno; krievu; Lielbritвnija; filma par karu Ruandв starp hutu un tuci ciltоm, kв rezultвtв tika nogalinвti vairвk kв miljons cilvзku, iesaku
KAUTKAS JAUNS /2006/ romantiska komзdija [Something New]; g.l. - S. Lвtana, S. Beikers, S. DeSantiss; krievu; ASV; filma par to, cik grыti baltвdainajam iefiltrзties melno brвпu sabiedrоbв
LОDZ NВVEI /2007/ grвvзjs [Until Death]; g.l. - Ю. K. Van Damme, S. Rо, S. Dюailsa; krievu; ASV; kвrtзjв filma par amerikвтu pзrkamo policistu, kurр kпыst kвrtоgs. vispвr, diezgan interesanta
BLUSAS /2007/ psiholoмiska drвma [Bug]; g.l. - E. Dюada, M. Рenons; krievu; ASV; пoti interesanta filma par рizofrзniju, silti iesaku
SIEVIEРU ZEMЗ /2007/ romantiska drвma [In the Land of Women]; g.l. - A. Brodijs, M. Raiena, O. Dukakiss; krievu; ASV; interesanta sadzоviska filma, man patika
SKOTIJAS PЗDЗJAIS KARALIS /2006/ vзsturiska drвma [The Last King of Scotland]; g.l. - F. Vitakers, Dю. Makavojs, Dю. Andersone, K. Vaрingtona; krievu; Lielbritвnija; пoti interesanta filma par ugandieрu prezidentu Idi Aminu, iesaku
NESAKI NE VВRDA /2005/ kriminвlkomзdija [Keeping Mum]; g.l. - R. Atkinsons, K. Skota Tomasa, M. Smita, P. Sveizijs, T. Egertona; krievu; Lielbritвnija; iesaku
IZVIRTULIS /2004/ drвma, erotika [The Libertine]; g.l. - Dю. Deps, S. Mortona, Dю. Malkoviиs, S. Taunsends; krievu; Lielbritвnija; patika un citiem iesaku; erotika vairвk vвrdos kв darbos
KOKTEILIS /1988/ romantiska komзdija, drвma [Cocktail]; g.l. - T. Krыzs, E. Ры, B. Brauns, L. Beinsa; krievu; ASV; skatоties var
BORDЮIJI /2006/ biogrвfiska drвma [Los Borgia]; g.l. - L. Batista, Dю. Markesi, S. Peris-Menиenta; krievu; Spвnija; nu superоga filma par varaskвro Bordюiju dzimtu, silti iesaku
SEKSUВLA RAKSTURA AINIТAS /2006/ komзdija, drвma [Scenes of a Sexual Nature]; g.l. - E. Makgregors, H. Зrda, E. Atkinsa; krievu; Lielbritвnija; interesanta filma par cilvзku attiecоbвm, iesaku
SPARTAKS /2004/ biogrвfiska drвma [Spartacus]; g.l. - G. Visnjiиs, A. Beitss, A. Makfeidens, R. Mitra; krievu; ASV; gara, bet diezgan interesanta filma
SIRDS ROBEЮA /2005/ biogrвfiska drвma [Walk the Line]; g.l. - H. Fзnikss, R. Vizerspыna, R. Patriks; DVD; skaтa 5.1 - angпu, krievu; subtitri - krievu
KAЮOKВDA. DIВNAS ARBUSAS IEDOMВTAIS PORTRETS /2006/ biogrвfiski erotiska drвma [Fur. An Imaginary Portrait of Diana Arbus]; g.l. - N. Kidmena, R. Daunijs Jr., T. Barels; krievu; ASV; nu, пoti neparasta, bet interesanta filma, iesaku
JЫLIJS CЗZARS /2002/ biogrвfiski vзsturiska drвma [Julius Caesar]; g.l. - Dю. Sisto, R. Hariss, K. Vokens, V. Golino, K. Nots, H. Ferhs; krievu; ASV; tieрam laba filma
BOBIJA Z NВVE UN DZОVE /2007/ grвvзjs [The Death and Life of Bobby Z]; g.l. - P. Vokers, L. Fiрburns, Dю. Luiss; krievu; ASV; var skatоties, ja nav ko darоt
LEDENE /2005/ trilleris [Hard Candy]; g.l. - P. Vilsons, E. Peidюa; krievu; ASV; normвla
POSEIDONS /2006/ katastrofa, trilleris, piedzоvojumi [Poseidon]; g.l. - K. Rasels, Dю. Lukass, Dю. Bareta, R. Dreifuss, K. Dilons, Fзrgija; reю. V. Petersens; krievu; ASV; interesanta, aizraujoрa, iesaku
AMERIKВТU SAPNIS /2006/ komзdija [American Dreamz]; g.l. - D. Kveids, H. Grвnts, M. Mыra, V. Dafo, K. Kleins, S. Golzari; krievu; ASV; diezgan smieklоga komзdija, kurв amорi pasmejas par sevi
VILKU LОCIS /2005/ trilleris [Wolf Creek]; g.l. - Dю. Dюarets, K. Magrata, K. Morasi, N. Filips; krievu; Austrвlija; рausmоga uz patiesiem notikumiem balstоta filma, iesaku
LIDOTВJI /2006/ vзsturiska kara drвma [Flyboys]; g.l. - Dю. Franko, R. Bredlija, Ю. Reno; krievu; Francija; iesaku
FLANDRIJA /2006/ drвma [Flandres]; g.l. - A. Lerы, S. Bodз; krievu; Francija; jocоga, bet laba filma, neiesaku skatоties jaunвkiem par 16 gadiem
PRIEKРNOJAUTA /2007/ mistika, drвma [Premonition]; g.l. - S. Buloka, Dю. Makmahons; krievu; ASV; interesanta un neparasta filma, iesaku
AMERIKВТU KARAVОRI /2005/ karр, grвvзjs [American Soldiers - A Day in Iraq]; g.l. - K. Morgans; krievu; Kanвda; nav vзrts tзrзt laiku uz рвda mыrga skatорanos
KВRTОGAIS POLICISTS /2007/ komзdija, grвvзjs, trilleris [Hot Fuzz]; g.l. - S. Pegs, N. Frosts, T. Daltons; krievu; LB; пoti smieklоga un interesanta filma
РВVЗJS /2007/ grвvзjs [Shooter]; g.l. - M. Volbergs, M. Penja, D. Glovers, K. Mara, R. Mitra, R. Serbedюija, N. Bоtijs; reю. A. Fukva; krievu; ASV; пoti interesanta filma, iesaku
SAULESGAISMA /2007/ fantastika [Sunshine]; g.l. - S. Mзrfijs; krievu; LB; iesaku
LIDMAРОNA /1980/ absurda parodiju komзdija [Airplane!]; g.l. - K.A. Dюabars, P. Greivs, L. Bridюess, Dю. Hagertija, R. Hejss, L. Nоlsens; reю. Dю. Abrahams, D. un Dю. Cukeri; krievu; ASV; jвnoskatвs
LIDMAРОNA 2 /1982/ absurda parodiju komзdija [Airplane 2: The Sequel]; g.l. - P. Greivs, L. Bridюess, Dю. Hagertija, R. Hejss; krievu; ASV; jвnoskatвs
EPISKAIS НINОTIS /2007/ absurda parodiju komзdija [Epic Movie]; g.l. - K. Pens, A. Kempbels, Dю. Kыlidюa, Dю. Meisa, F. Иambersa, K. Glovers, T. Kokss, K. Elektra; krievu; ASV; nu, tв...
KALNIEM IR ACIS /2006/ рausmas, trilleris [The Hills Have Eyes]; g.l. - В. Stenfords, K. Kvinlana, V. Рova, D. Birds; krievu; ASV; nu пoti bailоga un asiтaina filma, neiesaku jaunвkiem par 16 gadiem
SВNCENSE /2006/ trilleris [The Rival]; g.l. - L. Eрbijs, T. Nelsona, H. Toma; krievu; Kanвda; tвds palзts trillerоtis
APOKALIPSE /2006/ vзsturiska piedzоvojumu drвma, grвvзjs [Apocalypto]; g.l. - R. Jangblads, D. Ernandesa; reю. M. Gibsons; maiju, krievu; ASV; mega super, iesaku
SEGVВRDS TОRОTВJS /2007/ komзdija [Code Name: The Cleaner]; g.l. - S. Enterteiners, L. Lju, N. Рeridana, M. Dakaskoss, V. Petons; krievu; ASV; smieklоga filma par apkopзju - specaмentu
ES TEVI MОLU, ES TEVI NЗ /1976/ erotiska drвma [Je t'aime moi non plus]; g.l. - Dю. Birkina, Dю. Dalesandro, H. Kesters, R. Koldehofs, Ю. Depardjз; reю. S. Ginsbыrs; krievu; Francija; interesanta un neparasta filma par geja un meitenes, kura lоdzоga puisim, mоlestоbu. iesaku оstiem kinobaudоtвjiem ne jaunвkiem par 18 gadiem
STRIPTОZS /1996/ erotiska kriminвldrвma, komзdija [Striptease]; g.l. - D. Mыra, A. Asante, B. Reinolds, V. Rзms; krievu; ASV; tвds pusnormвls amорu sociвldrвmas un erotikas mistrojums
REISS 93 /2006/ vзsturiska drвma [United 93]; g.l. - K. Klemensons; krievu; Lielbritвnija; filma par lidmaроnu, kura 2001. gada 11. septembrо nogвzвs, jo pasaюieri sadырojвs un izrвdоja pretestоbu teroristiem
KOVВRТI /2007/ trilleris, рausmas [Kaw]; g.l. - Р. P. Flanerijs; krievu; ASV; lзtums
VEIKSMINIEKS /2007/ drвma, komзdija [Lucky You]; g.l. - З. Bana, D. Berimora, R. Divвls, D. Mesinga; krievu; ASV; interesanta
HAMILTONI /2006/ trilleris, drвma, рausmas [The Hamiltons]; g.l. - K. Knaufs; krievu; ASV; interesanta, par asinssыcзju мimeni
ASINIS UN РOKOLВDE /2007/ romantiska drвma, mistika, рausmas [Blood and Chocolate]; g.l. - A. Bruknere, H. Densijs, O. Martiness; krievu; ASV; interesanta
ROBEЮPILSЗTA /2007/ kriminвldrвma, trilleris [Bordertown]; g.l. - Dю. Lopesa, A. Banderass; krievu; ASV; pusnormвla
NEBRОVE /2007/ trilleris [Captivity]; g.l. - E. Katberta, D. Dюilоss; krievu; ASV; normвla
SAНERT UN ATLAIST /2006/ romantiska drвma, komзdija [Catch and Release]; g.l. - Dю. Gвrnere, T. Olifants, Dю. Luisa, F. Рova; krievu; ASV; normвla
MЫZIKA UN VВRDI /2007/ muzikвla, romantiska komзdija [Music and Lyrics]; g.l. - H. Grants, D. Berimora, K. Skots; krievu; ASV; man patika
LABAIS GANS /2006/ drвma, trilleris [The Good Shepard]; g.l. - M. Deimons, A. Dюolija, A. Boldvins, R. DeNiro, M. Gembons, V. Hзrts; reю. - R. DeNiro; krievu; ASV; patika, iesaku
UGUNSMЫRIS /2006/ trilleris, kriminвldrвma [Firewall]; g.l. - H. Fords, R. Forsters; krievu; ASV; normвla
TВPЗC, KA ES TВ TEICU /2007/ romantiska komзdija [Because I Said So]; g.l. - D. Kоtona, M. Mыra, G. Mahts, T. E. Skots, L. Grзma, P. Perabo; krievu; ASV; iesaku, jautra un interesanta
GOLFA NЫJA /2004/ romantiska drвma [Bin-jip]; g.l. - L. Sengjon, L. Hjunkjon; reю. K. Ki-Duks; krievu; D-Koreja; пoti iesaku
KRВSAINAIS PLОVURS /2006/ romantiska drвma [The Painted Veil]; g.l. - N. Votsa, E. Nortons, L. Рraibers; krievu; Ноna; пoti iesaku
PRINCIS UN ES 2. KARALISKВS KВZAS /2006/ romantiska komзdija [Prince & Me II: The Royal Wedding]; g.l. - L. Mablijs, K. Heskina, K. Bartona-Hila, M. D'Abo; krievu; ASV; var arо neskatоties
300 SPARTIEРI /2006/ vзsturiska kara drвma, grвvзjs [300]; g.l. - Dю. Butlers, L. Hоdija; krievu; ASV; laba, iesaku
ASIТAINВ TAKA /2006/ trilleris, рausmas [Blood Trail]; g.l. - R. R. Palmere, B. Praiss, T. Frederiks; krievu; Vвcija; normвla
MIEGA ZINВTNE /2006/ romantiska komзdija [The Science of Sleep]; g.l. - G. G. Bernвls, Р. Ginsbыra, Miu-Miu; krievu; Francija; iesaku
REIZ APRОLО /2005/ kara drвma [Sometimes in April]; g.l. - I. Elba, K. Karemera, D. Vingere; krievu; Francija; пoti iesaku
KAZINO ''ROYAL'' /2006/ grвvejs, trilleris [Casino Royal]; g.l. - D. Kreigs, E. Grоna, M. Mikelsens, Dю. Denиa, Dю. Dюanini; krievu; ASV; пoti iesaku
SIRIANA /2005/ politiska drвma, trilleris [Syriana]; g.l. - Dю. Klыnijs, M. Deimons, K. Plammers, A. Pоta; krievu; ASV; iesaku
DESMIT KANOE /2006/ piedzоvojumi, komзdija [Ten Canoes]; g.l. - K. Kurdals, Dю. Gulpilils; krievu; Austrвlija; interesanta, pliki aborigзni
EТМELIS A /2005/ romantiska komзdija, fantastika [Angel-A]; g.l. - Ю. Debuzз, R. Rasmunsena; reю. L. Besons; krievu; Francija; пoti iesaku
AKLO ZEME /2006/ drвma [Land of the Blind]; g.l. - R. Faienss, D. Sazerlends, L. F. Boila; krievu; LB; пoti iesaku
45. KALIBRS /2006/ grвvзjs, drвma, padaudz sexa [.45]; g.l. - M. Jovoviиa, E. Makfadjens, S. Dorfs; krievu; ASV; tвda jocоga, bet skatвma
88 MINЫTES /2007/ trilleris [88 Minutes]; g.l. - A. Paиоno, A. Vitta, L. Sobeski, B. Makenzijs, D. K. Angere; krievu; Vвcija; laba, spriedze
JЗRU KLUSЗРANA, HANIBALS, SARKANAIS DRAKONS, HANIBALS. SВKUMS /1991 - 2006/ trilleri [The Silence of the Lambs, Hannibal, Red Dragon, Hannibal. Rising]; g.l. - E. Hopkins, Dю. Fostere, Dю. Mыra u.c.; visi иetri leмendвrв Hanibala Lektora DVD; Mega super, iesaku
SAНERT UGUNI /2006/ vзsturiska drвma [Catch a Fire]; g.l. - T. Robins, D. Lыks, B. Mbuli; krievu; Francija; iesaku
PARFОMS. KВDA SLEPKAVAS STВSTS /2006/ trilleris, drвma [Parfum. The Story of a Murderer]; g.l. - B. Viрovs, A. Rikmans, D. Hofmans, R. Herda - Vuda; krievu; Vвcija; пoti, пoti iesaku
ILЫZIJA /2006/ fantastika, trilleris, drвma [The Prestige]; g.l. - H. Dюekmens, K. Beils, M. Keins, S. Johansone, P. Perabo, D. Bouvijs; krievu; ASV; пoti, пoti, iesaku
VENЗRA /2006/ romantiska komзdija [Venus]; g.l. - P. O'Tыls, L. Filips, Dю. Vitakere, V. Redgreiva; krievu; Lielbritвnija; interesanta
PRINCIS UN ES /2004/ romantiska komзdija [Prince and Me]; g.l. - Dю. Stailsa, L. Mablijs, B. Millers, M. Riиardsone, Dю. Fokss; angпu/krievu ar lat., liet., igaun. subt. [DVD]; ASV; normвla
KALNIETIS. AVOTS /2007/ grвvзjs, fantastika [Highlander. The Source]; g.l. - E. Pols; krievu; ASV; вrprвc kвds murgs
IZSVЗPЗT DЫZI /2006/ grвvзjs [Smokin' Aces]; g.l. - R. Reinolds, R. Liota, Dю. Paivens, B. Afleks, E. Garsija, A. Kоsa; krievu; Lielbritвnija; пoti silti iesaku
PIEDВVВJUMS /2005/ vesterns, drвma, grвvзjs [The Proposition]; g.l. - G. Pоrss, R. Vilsons, E. Votsona, R. Vinstouns, R. Morgans, D. Gulpilils; scenвrijs Niks Keivs; krievu; Austrвlija; пoti laba, iesaku
DUBПI /2005/ trilleris, kriminвldrвma, grвvзjs [Dirty]; g.l. - K. Gudings Jr., V. Dюоns; krievu; ASV; jocоga
SVEРВS KВZAS /2004/ romantiska komзdija [I Do, But I Don't]; g.l. - D. Riиardsa, D. Keins; krievu; ASV; nu...
NOZIEGUMS UZ KAISLES PAMATA /2005/ trilleris [Crimes of Passion]; g.l. - D. Meijere, Dю. Higins; krievu; Kanвda; var neskatоties
DВRGВKS PAR ZELTU /2006/ romantiska komзdija [Hors de prix]; g.l. - O. Tatu, G. Elmalehs, M. K. Adвma; krievu; Francija; laba, iesaku
IDIOKRВTIJA /2006/ komзdija, fantastika [Idiocracy]; g.l. - L. Vilsons, M. Rыdolfa, D. Рepards; krievu; ASV; super sыds
KLUSUMS /2006/ trilleris, drвma [The Quiet]; g.l. - E. Katberta, K. Belle, E. Falko, M. Donovans; krievu; ASV; пoti iesaku
ASIТAINAIS DIMANTS /2006/ trillers, drвma, karр [Blood Diamond]; g.l. - L. DiKaprio, Dю. Honsu, Dю. Konolija; reю. E. Cviks; krievu; ASV; пoti iesaku
RЫPNОCAS MEITENE /2006/ biogrвfiska drвma [Factory Girl]; g.l. - G. Pоrss, S. Millere, H. Kristensens, M. Suvari; krievu; ASV; filma par E. Vorholu, iesaku
KARALIS KONGS /2005/ piedzоvojumi, trlleris, mistзrija [King Kong]; g.l. - N. Votsa, Dю. Bleks, A. Brodijs; reю. P. Dюeksons; krievu; Jaunzзlande; interesanta
VIТA IR PUISIS /2006/ romantiska komзdija [She's the Man]; g.l. - И. Tatums, A. Bainsa; krievu; ASV; mзsls
ИЫSKAS LIDMAРОNВ /2006/ trilleris, grвvзjs [Snake on a Plane]; g.l. - S. L. Dюeksons, Dю. Marguliss; krievu; ASV; super mзsls
ANATOMIJA /2000/ trilleris [Anatomy]; g.l. - F. Potente, S. Blombergs; krievu; ASV; interesanta; nav ieteicama jaunвkiem par 18 gadiem
NOНER MANI, JA VARI /2002/ kriminвldrвma [Catch Me If You Can]; g.l. - L. DiKaprio, T. Henks, K. Vokens, Dю. Gвrnere, N. Beja, И. Роns; reю. S. Spоlbergs; krievu; ASV; пoti iesaku
BВBELE /2006/ drвma, trilleris [Babel]; g.l. - B. Pits, K. Blanрeta, G. G. Bernвls; krievu; ASV; пoti iesaku
NAKTS MUZEJВ /2006/ komзdija, pasaka, мimenes [Night at the Museum]; g.l. - B. Stillers, K. Gudюino, D. Van Daiks, B. Kobs, R. Viljamss; krievu; ASV; iesaku
STUDENTU KORPORВCIJA /2006/ erotiska komзdija [Pledge This]; g.l. - P. Hiltone, Holly Valance; krievu; ASV; idiotisms
KLUSAIS KALNS /2006/ рausmas [Silent Hill]; g.l. - R. Miиela, Р. Bоns; krievu; Japвna; interesanta
РERIJAS MAZULОTE /2006/ erotiska drвma [Sherrybaby]; g.l. - M. Gilenhвla, D. Treho; krievu; ASV; пoti iesaku
SOLIS AUGРUP /2006/ romantiska muzikвla drвma [Step Up]; g.l. - И. Tatums, Dю. Devana; krievu; ASV; normвla
ATSLЗGA /2005/ mistika, рausmas, trilleris [The Skeleton Key]; g.l. - K. Hadsone, Dю. Roulenda, Dю. Hзrts, P. Skвrsgвrds; krievu; ASV; patika
BRОVDIENAS /2006/ romantiska komedija [The Holiday]; g.l. - K. Diaza, K. Vinsleta, Dю. Lovs, Dю. Bleks, E. Burns; reю. N. Meiere; krievu; ASV; laba
LABS GADS /2006/ melodrвma [A Good Year]; g.l. - R. Krovs, A. Finnijs; reю. R. Skots; krievu; ASV; iesaku
BRILJANTU POLICISTS /1999/ komзdija [Blue Streak]; g.l. - M. Lorenss, L. Vilsons; latvieрu; ASV; laba
KENDIJA /2006/ romantiska drвma [Candy]; g.l. - E. Korniрa, H. Ledюers; krievu; Austrвlija; iesaku
KLIKT /2006/ komзdija [Click]; g.l. - A. Sendlers, K. Bekinseila, K. Vokens, D. Haselhofs; krievu; ASV; iesaku
GARРVIELU PAVЗLNIECE /2005/ romantika [Mistress of Species]; g.l. - A. Rai, D. Makdermots; krievu; ASV; mзsls
PULSS /2006/ fantastika, рausmas [Pulse]; g.l. - K. Bela, J. Somerhalders, R. Rifkins; krievu; ASV; laba
JANKI ZEFIRA ZELTS /1981/ piedzоvojumi [Race for the Yankee Zaphyr]; g.l. - K. Vвls, L. A. Vorena, D. Plisenss; krievu; Austrвlija; mзsls
PЗDЗJВ DEJA MANA 2 /2007/ muzikвla drвma [Save the Last Dance 2]; g.l. - I. Miko, Ю. Bisз; krievu; ASV; mзsls
DEЮAVU /2006/ fantastika, grвvзjs, trilleris [Deja Vu]; g.l. - D. Vaрingtons, P. Patona, V. Kilmers, Dю. Kavizels; reю. T. Skots; krievu; ASV; iesaku
ERAGONS /2006/ pasaka [Eragon]; g.l. - E. Spelоrs, Dю. Honsu, S. Gilorija, Dю. Aironss, Dю. Malkoviиs, R. Karlails; krievu; ASV; iesaku
ATPAKAПSKAITОРANA /2006/ grвvзjs [Obratnij Otschot]; g.l. - O. Akenрina, A. Iпjins, L. Jarmoптiks; krievu; Krievija
CILVЗCES BЗRNS /2006/ fantastika, grвvзjs, drвma [Children of Men]; g.l. - K. Ouvens, Dю. Mыra, M. Keins; reю. A. Kuarons; krievu; LB; iesaku
ATKRITЗJI /2007/ trilleris, grвvзjs, drвma [Departed]; g.l. - Dю. Nikolsons, M. Deimons, L. Dikaprio, M. Роns, V. Farmiga, M. Valbergs, A. Boldvins; reю. M. Skorsзze; latvieрu, krievu; ASV; пoti iesaku
ESLINGENE /2005/ muzikвla teвtra izrвde; g.l. - A. Legzdiтр un citi trimdas latvieрi; пoti iesaku [DVD]
LIELВS MAMMAS MВJA 2 /2006/ komзdija [Big Momma's House 2]; g,l. - M. Lourenss; krievu; ASV; iesaku
ASINSSЫCЗJI /2005/ рausmas, fantastika, grвvзjs [Bloodsuckers]; g.l. - L. Adaиi, M. Aironsaids; krievu; Kanвda; nekas оpaрs
UGUNS AIZNESTIE /1994/ grвvзjs trilleris [Blown Away]; g.l. - Dю. Bridюess, T.L. Dюounss, L. Bridюess, F. Vitakers; krievu; ASV; normвla
KOVERTS 1. AОDAS FAKTORS /2006/ grвvзjs, trilleris [Covert One. The Hades Factor]; g.l. - S. Dorfs, M. Sorvino, A. Hjыstone; reю. M. Dюeksons; krievu; ASV; iesaku
DIKA UN DЮEINAS NEDIENAS /2005/ komзdija [Fun With Dick and Jane]; g.l. - Dю. Kerijs, T. Leoni, A. Boldvins; krievu; ASV; iesaku
KRЗSLA /2006/ trilleris [Half Light]; g.l. - D. Mыra; krievu; Vвcija; skatвma
PRВTA PLAРUMI /2005/ mistika, trilleris, рausmas [Headspace]; g.l. - K. Denhems, U. Kоrs; krievu; ASV; interesanta
IEDOMВJIES MЫS KOPВ /2005/ romantiska drвma, komзdija [Imagine Me & You]; g.l. - P. Perabo, L. Hоdija; krievu; ASV; iesaku
KВPOSTGALVAS /2005/ kara drвma, grвvзjs [Jarhead]; g.l. - Dю. Gilenhвls, S. Skarsgвrds; krievu; Vвcija; murgs
SIEVIETE ЫDENО /2006/ mistika, fantвzija [Lady in the Water]; g.l. - P. Dюiamati; reю. M.N. Sjamalans; krievu; ASV; interesanta
MAZULIS /2006/ komзdija [Little Man]; g.l. - M. Vajans, Р. Vajans, T. Morgana; krievu; ASV; iesaku
SLEVINA LAIMОGAIS SKAITLIS /2006/ trilleris, grвvзjs, drвma [Lucky Number Slevin]; g.l. - Dю. Hartnets, B. Villis, B. Kingslijs, M. Frоmens, L. Lju, S. Tuиi; krievu; ASV; пoti iesaku
MATADORS /2005/ komзdija [The Matador]; g.l. - P. Brosnans, G. Kinзrs, H. Deivisa; krievu; ASV; skatвma
TIKРANВS VIETU MAINОT NEDRОKST /1979/ grвvзjs, kriminвltrilleris [Mesto vstrechi izmenit nelzya]; g.l. - V. Visockis, V. Konkins, S. Jurskis, A. Dюigarharjans, A. Beпauskis; krievija; PSRS; пoti iesaku
KAILAIS /2000/ komзdija [Naken]; g.l. - H. Norbergs; krievu; Zviedrija; skatвma
JAUNВ PASAULE /2005/ piedzоvojumi, vзsturiska drвma [The New World]; g.l. - K. Farels, K. Kilиere, K. Beils, K. Plamers; krievu; ASV; skatвma
РAUSMENОTE 4 /2005/ absurdв parodiju komзdija [Scary Movie 4]; g.l. - E. Andersons, K. Elektra; reю. D. Cukers; krievu; ASV; skatвma
ALA 2 /2006/ рausmas [The Cavern]; g.l. - S. Temиina; krievu; ASV; murgs
MEITENE NUMUR VIENS /2005/ grвvзjs, drвma [The Number One Girl]; g.l. - T. Skina, V. Dюonss, L. Makalistere; krievu; ASV; murgs
TRIJATВ /2006/ piedzоvojumi, trilleris [Three]; g.l. - B. Zeins, K. Brыka; krievu; ASV; murgs
TRANSAMERIKA /2005/ drвma [Transamerica]; g.l. - F. Hafmane, K. Zegers, F. Flanagana; krievu; ASV; пoti iesaku
ADRENALОNS [2006] grвvзjs, trilleris [Crank]; g.l. - Dю. Stetems, D. Jokams; krievu; ASV; iesaku
DOMINO /2005/ grвvзjs, trilleris [Domino]; g.l. - K. Naitlija, M. Rurks, D. Lindo, J. Zоrings, B. O. Grоns, L. Lju, M. Greja, K. Vokens, Ю. Bisз, E. Ramirss; reю. T. Skots; krievu; Francija; iesaku
CIK TU MAKSВ? /2005/ drвma, romantiska komзdija [Combien tu m'aimes?]; g.l. - M. Beluиi, Ю. Depardjз, B. Kampвns; reю. B. Bliз; krievu; Itвlija; пoti iesaku
KAUJA DEBESОS /2006/ dukumentвla, pieauguрo drвma [Batalla en el cielo]; g.l. - A. Espeleta; krievu; Meksika; neiesaku skatоties jaunвkiem par 18 gadiem
FANTASTISKВ ИETROTNE /2005/ fantastika, grвvзjs [Fantastic Four]; g.l. - Dю. Alba, K. Evanss; krievu; ASV; nedaudz iesaku
KВDAS MОLESTОBAS STВSTS [2005] romantiska komзdija [Funny Valentine]; g.l. - E. M. Hols, M. Marona; krievu; ASV; var neskatоties
ELLE /2005/ drвma [L'Enfer]; g.l. - E. Beвra, Ю. Gamblзns, Ю. Roрfors; krievu; Francija; iesaku
ELEKTRONIKA PIEDZОVOJUMI /1980/ мimenes, piedzоvojumi, fantastika; [Prikпuиeтije Eзktroтika]; g.l. - J. un V. Torsujevi, N. Karaиencevs, V. Basovs; krievu; PSRS; iesaku
SERENITI /2005/ fantastika, grвvзjs [Serenity]; g.l. - A. Tadiks, S. Glo, A. Boldvins; krievu; ASV; iesaku
NEPARASTAIS NOZIEGUMS /2004/ erotiska drвma [Sotto falso nome]; g.l. - D. Otejs, G. Skaki; krievu; Francija; iesaku
COCI /2005/ kriminвldrвma [Tsotsi]; g.l. - P. Иvenejage; krievu; LB; пoti iesaku
HAOSS /2006/ grвvзjs, trilleris [Chaos]; g.l. - Dю. Statems, V. Snaips, R. Filipe; krievu; Kanвda, LB, ASV; Nu baigi labв filmв ar пoti smalki sapоtu siюetu... iesaku
16 KVARTВLI /2006/ grвvзjs, trilleris [16 Blocks]; g.l. - B. Villis, Mos Def, D. Morss; reю. R. Donners; krievu; Vвcija, ASV; atkal super filma, cilvзcоga, iesaku
AMERIKВТU SPOKOРANВS /2005/ mistika, рausmas [An American Haunting]; g.l. - D. Sazerlends, S. Speisaka, R. Hзrda-Vuda; krievu; ASV; filma veidota pзc patiesiem notikumiem, kad 1918. gadв kвdu fermeru мimeni vajвja пaunie gari lоdz nenomira мimenes galva
ZODIKS /2005/ trilleris [The Zodiac]; g.l. - Dю. Иambers, R. Tanija, R. Kalkins, F. Beikers Hols; krievu; ASV; filma balstоta uz reвliem notikumiem 60. gadu beigвs, kad nelielu pilsзtu terorizзja sзrijveida slepkava, kurр lоdz pat рodienai nav atrasts.
ALIBI /2006/ romantiska komзdija, trilleris [The Alibi]; g.l. - S. Kыgens, R. Romijna, S. Blзra, Dю. Brolins, Dю. Leguizamo; krievu; ASV; пoti intersanta un savзrpta filma par firmu, kas nodarbojas ar alibi nodroрinврanu neuzticоgiem laulвtajiem pвriem, iesaku
KARОBU JЫRAS PIRВTI. MIROТA LВDE /2006/ pasaka, piedzоvojumi [Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest]; g.l. - O. Blыms, Dю.Deps, K. Naitlija, Dю. Raрs, Dю. Devenports, S. Skвrsgвrds, Dю. Praiss; krievu [screeneris]; ASV; jвredz...
HOBOKENAS IELEJA /2005/ trilleris [Hoboken Hollow]; g.l. - Dю. Konerijs, C.T. Hauels, M. Medsens, D. Hopers; krievu; ASV; filma pзc patiesiem notikumiem par debоliem amорu fermeriem, kura тзma darbв bomюus, lai vзlвk nokautu un apзstu.
SPОTNIEKA SAVALDОРANA /1980/ komзdija [Il Bisbetico domato]; g.l. - A.Иelentano, O. Muti; krievu; Itвlija; superоgвkв komзdija, iesaku
PASAULES VЗSTURE. 1 DAПA /1981/ absurdв komзdija [History of the World: Part I]; g.l. - M. Brukss, D. DeLuiss, G. Hainss; krievu; ASV; No пoti smieklоga un absurda komзdija, iesaku.
PLUDMALE /2000/ piedzоvojumi, trilleris [The Beach]; g.l. - L. DiKaprio, R, Kвrlails; krievu un angпu; ASV, LB [DVD]; пoti interesanta filma, iesaku
SAMAKSA /2003/ fantastika, grвvзjs [Paycheck]; g.l. - B. Afleks, U. Turmane, P. Dюiamati; reю. Dю. Vы;  krievu, angпu + latv. val. subtitri; ASV [DVD]; dikti interesanta filma, iesaku
SADERINВTI UZ MЫЮU /2004/ romantiska kara drвma [Un long dimanche de fiancailles]; g.l. - O. Tatы, Dю. Fostere; krievu; Francija, ASV; пoti sirsnоga un lоdzоgi kв ''Amзlija'' uzтemta filma, iesaku
DA VINИI KODS /2006/ trilleris [The Da Vinci Code]; g.l. - T. Henks, O. Tatы, J. Makkelens, Ю. Reno, J. Prohnovs; krievu [screeneris]; ASV; nu, ko te piebilst...
TIKLS 2.0 /2006/ gravejs, trilleris [The Net 2.0]; g.l. - N. Deloa; krievu; ASV; datorspecialiste no ASV sanem izdevigu darba piedavajumu Turcija, tacu vina pat nenojauss, ka viss ir pakartots, lai jauno sievieti padaritu vainigu baisa afera
GEISAS ATMINAS /2005/ drama [Memoirs of a Geisha]; g.l. - Z. Ziji, K. Vatanabe, K.H. Tagava; krievu; ASV; smuka, interesants filma par to, kas ir geisas...
HOSTELIS /2005/ trilleris [Hostel]; g.l. - Dz. Fernandezs; rez. E. Rots; krievu; ASV; baigi asinaina filma par turistu nedienam Slovakija, turklat savu talantigo roku pielicis filmas tapsana Tarantino
EMANUELLAS DEGRADACIJA /1977/ erotiska piedzivojumu drama [Emanuelle - perche violenza alle donne?]; g.l. - L. Gemsera, K. Suberte, I. Rasimovs; rez. Dz. D'Amato; krievu; Italija; seksa alkstosas zurnalistes piedzivojumi dazadas pasaules malas...
LEDUS LAIKMETS 2 /2006/ animacija [Ice Age: The Meltdown]; krievu [dublets]; ASV; superigas multenes tikpat superigais turpinajums... [screeners]
DJUSS BIGALO. EIROPAS ZIGALO /2005/ komedija [Deuce Bigalow: European Gigolo]; g.l. - R. Snaiders; krievu; ASV; sieviesu pazinejs Djuss dodas uz Eiropu, kur vins izglabs zigalo biedribu... iesaku
MINHENE /2005/ vesturiska drama, politisks detektivs [Munich]; g.l. - E. Bana, M. Kasovics, Dz. Rass; rez. S. Spilbergs; krievu; ASV; smaga filma par Izraelas atriebibu palestiniesiem  par olimpiesu slepkavibu.
KLIST BAUMAS KA... /2005/ komedija [Rumor Has It...]; g.l. - Dz. Anistone, K. Kostners, S. Makleina, M. Rufalo; rez. R. Rainers;  krievu; ASV; ta isti nesapratu filmas jegu... [screeners]
NAKTS SARDZE /2004/ fantastika, gravejs [Nocnoj dozor]; g.l. - K. Kabenskis, V. Mensovs, V. Zolotuhins, G. Kucenko, Z. Friske, I. Lagutenko; krievu; Krievija; super filma par launo un labo...
KUPRAINAIS KALNS /2005/ romantiska drama [Brokeback Mountain]; g.l. - H. Ledzers, Dz. Gilenhals, R. Kveids, A. Hetaveja; rez. E. Li; krievu; ASV; nebija jau ari par ko dot Oskaru...
KUR SLEPJAS PATIESIBA /2005/ erotiska drama, detektivs [Where the Truth Lies]; g.l. - K. Beikons, K. Firts, E. Lomane; krievu; Kanada, LB, ASV; aizraujosa filma par 60-to gadu TV zvaignem, kuru ikdiena ir sex un narkotikas.
CELA GALS 3 /2006/ mistika, trillers [Final Destination 3]; g.l. - M. E. Vinsteda; krievu; ASV; nu ka jau visas ieprieksejas filmas... [screeners]
MIRONU MAJA /2005/ sausmene [House of the Dead 2: Dead Aim]; g.l. - E. Voje, E. Kvins; krievu; ASV; sausmigi stulba filma
ELIZABETTAUNA /2005/ romantiska komedija [Elizabethtown]; g.l. - O. Blums, K. Dansta, S. Sarandona, A. Boldvins; krievu; ASV; Loti man patika si filma, iesaku...
CINGIS HANS /2003/ vesturiska [Genghis Khan]; loti interesanta popularzinatniska makslas filma par vienu no izcilakajiem valsts viriem pasaules vesture
PARVADATAJS 2 /2005/ gravejs [Transporter 2]; g.l. - Dz. Stetems, A. Gasmans, M. Modains; krievu; Francija, ASV; interesanta filma, kas redzejis pirmo dalu, obligati jaredz ari si...
MANA MILA /2005/ erotika [Monamour]; g.l. A. Dzimskaja, R. Marino, M. Parodi; rez. T. Brass; krievu; Italija; erotikas zanra vecmeistara T. Brasa jaunakais garadarbs, ka vienmer super
EMILIJAS ROUZAS LAUNO GARU IZDZISANA /2005/ bailene, mistika [The Exorcism of Emily Rose]; g.l. L. Linnija, T. Vilkinsons, K. Skots; krievu; ASV; diezgan interesanta filma, kas balstita uz realiem notikumiem...
GULTA AR IENAIDNIEKU /1991/ trilleris [Sleeping with the Enemy]; g.l. Dz. Robertsa, P. Bergins; krievu; ASV; No malas vini ir ideala gimene, bet majas virs parversas par maniaku, kurs bez iemesla sit sievu...
KALIGULA /1979/ drama, xxx [Caligola]; g.l. - M. Makdauels, T. A. Savoja, P. Otuls; rez. T. Brass; krievu; ASV, Italija; loti interesanta filma par nezeligo un izvirtuso Romas imperatoru Kaligulu. neiesaku skatities jaunakiem par 18 gadiem
DAVANA VIENTULAI SIEVIETEI /1970/ komedija; g.l. - V. Artmane, L. Krivans, E. Maisaks, E. Pavuls; latviesu; PSRS; Super komedija
VINI REDZEJA DIEVU /2005/ drama [Their Eyes Were Watching God]; g.l. - H. Berija; krievu; ASV; Skumja, bet forsa filma par milestibu...
LEPNUMS UN AIZSPRIEDUMI /2005/ romantiska drama [Pride & Prejudice]; g.l. - K. Naitlija, D. Sazerlends; krievu; Francija, ASV, Lielbritanija; atkal par milestibu...
SATANA IZDZITIE /2005/ sausmas, trilleris, gravejs [The Devil's Rejects]; g.l. - S. Haigs, B. Mozlijs, S. Muna-Zombija, L. Isterbruka; rez. R. Zombijs; ASV, Vacija; krievu [dub.]; slimu slepkavnieku gimeniti nolemj iznicinat vietejais serifs...
KRISTELA /2004/ drama [Chrystal]; g.l. - B.B. Torntons, L. Blonta; ASV; krievu; smaga filma, ka mate nespej pardzivot sava maza delina bojaeju...
DZIESMA ATSTUMTAJAM /2003/ drama [Song for a Raggy Boy]; g.l. - A. Kvins; krievu; Irija, Lielbritanija, Italija, Spanija; patiess stasts par katolu paraudzinasanas skolu Irija... suri, super filma
LIDOJUMA PLANS /2005/ trilleris [Flightplan]; g.l. - Dz. Fostere; P. Skarsgards, S. Bins; krievu; ASV; Lidmasina sievietei pazud berns, visi pasazieri apgalvo, ka vina bijusi viena... vajprats? super
STARP DEBESIM UN ZEMI /2005/ romantiska komedija [Just Like Heaven]; g.l. - R. Viterspuna, M. Rufallo; krievu; ASV; jauna meitene - spoks, nelauj mierigi dzivot puisim, kurs ievacies vinas dzivokli... super
EONA FLAKSA /2005/ fantastika, gravejs [Aeon Flux]; g.l. - C. Terona, M. Cokas; krievu; ASV; karteja filma par kloniem, interesanta...
46 KODEKSS /2003/ fantastika, drama [Code 46]; g.l. - T. Robinss, S. Mortona, O. Puri; rez. M. Vinterbotoms; krievu; Lielbritanija; loti forsa filma, ari par kloniem, bet soreiz par milestibu...
PARDEVEJA /2005/ romantiska komedija [Shopgirl]; g.l. - S. Martins, K. Deinsa, Dz. Svarcmans; krievu; ASV; filma par milas trissturi starp pardeveju, biznesmeni un pajocigu jaunekli... forsa filma
9. ROTA /2005/ kara drama, gravejs [9 rota]; g.l. - F. Bondarcuks, A. Cadovs, S. Govoruhins; krievu; Krievija, Ukraina; super filma par pedejo iesaukumu Afganistanas kara...
ZVAIGZNU KARI 3. SITHU ATRIEBIBA /2005/ fantastika [Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith]; g.l. - I. Makgregors, N. Portmane, H. Kristensens, S. L. Dzeksons; rez. Dz. Lukas; krievu [dub.]; ASV; nepatik man...
IZDRAZ MANI /2000/ xxx, gravejs [Baise-moi]; g.l. - K. Lankoma, R. Andersona; krievu; Francija; divas sievietes nolemj atriebties veciem. vinas tos nokauj, bet pirms tam fiki-fiki... neiesaku skatities jaunakiem par 18 gadiem
TRIO. ESKORTS /2004/ drama, trilleris [Trois 3: The Escort]; g.l. - B. Vaits, P. Fisere, R. Gomesa-Prestona, I. Vasingtons; krievu; ASV; melnadaina, apsviediga damite, zem naktskluba izkartnes nodarbojas ar maucibu... isi sakot, filma par negeru bordeli...
VAI ESAM JAU KLAT? /2005/ gimenes komedija [Are We There Yet?]; g.l. - Ice Cube, Dz. Mors; krievu; ASV; stulbums
CETRI BRALI /2005/ kriminaldrama, gravejs [Four Brothers]; g.l. - M. Volbergs, F. Flanagana; krievu; ASV; laba filma, iesaku...
REMBO. PIRMAS ASINIS /1982/ gravejs [First Blood]; g.l. - S. Stalone, R. Krenna; rez. T. Kocevs; krievu; ASV; nu, kurs tad nezin Rembo...
KEN PARKS /2002/ xxx, drama /Ken Park/; g.l. - Dz. Bulards, A. Plamere; krievu; ASV, Francija, Niderlande; filma par ASV pusaudzu suro ikdienu. patika. neiesaku skatities jaunakiem par 18 gadiem
ELEKTRA /2005/ pasaka, gravejs [Elektra]; g.l. - Dz. Garnere, G. Visnics, K. H. Tagava; krievu; ASV; tada asina pasaka...
DEJOTAJA TUMSA /2000/ muzikls, drama [Dancer in the Dark]; g.l. - Bjork, K. Deneva, D. Mors, U. Kirs; rez. L. fon Trirs; krievu; Denmark / Germany / Netherlands / USA / UK / France / Sweden / Finland / Iceland / Norway; smaga un depresiva filma, man ta likas...
IDIOTI /1998/ drama [Ideoterne]; g.l. - B. Jorgensens; rez. L. fon Trirs; krievu; Denmark / Sweden / France / Netherlands / Italy; filma uznemta ka dokumentala. baigi laba...
MASAS KURPES /2005/ drama [In Her Shoes]; g.l. - K. Diaza, T. Kolete, S. Makleina; krievu; ASV; [normals screeners]; filma par attiecibam gimene, laba...
AUKLIS /2005/ komedija [The Pacifier]; g.l. - V. Dizels; krievu; Kanada, ASV; [normals screeners]; ASV Juras kajiniekam uz dazam dienam jaklust par aukli. tada ka parodija par filmu ''Muzikas skanas''. forsa...
SALA /2005/ fantastika, gravejs [The Island]; g.l. - I. Makgregors, S. Johansone, Dz. Honsu, S. Bins, S. Busemi, M. K. Dankans; krievu; ASV; kloni saprot, ka ir kloni un cinas par dzivibu savu... super filma.
UZBRUKUMS 13. IECIRKNIM /2005/ gravejs [Assault on Precinct 13]; g.l. - I. Hauks, L. Fisberns, G. Birns, JaRule; krievu; ASV, Francija; Ziemassvetku vakara uz 13. policijas iecirkni atved noziedzniekus, viens no viniem parak daudz zina... super filma.
PIEDOSANAS LAIKS /2005/ drama [Le Temps qui reste]; g.l. - M. Popo, Z. Moro; rez. F. Ozons; krievu; Francija; 30 gadigs talantigs fotografs, gejs, uzzina, ka ir slims ar vezi un atlikusi tikai 3 menesi, lai ar visiem izligtu, super filma...
GESTAPO dokumentala; krievu; interesanta dok. filma par nacistiskas Vacijas slepenpoliciju.
BARAKUDA /2001/ trilleris, drama [Barracuda]; g.l. - Z. Rosfors, Z. Kane; krievu; Francija, Vacija, Belgija; vecs, vientuls, ''nojudzies'' virs sava dzivokli iespunde jaunekli, lai vismaz vecumdienas butu kads draugs...
GREKU PILSETA /2005/ gravejs [Sin City]; g.l. - B. Villis, Dz. Alba, B. Del Toro, M. K. Dankans, M. Rurks; rez. R. Rodrigezs un K. Tarantino; ASV; filma veidota pec F. Millera komiksu gramatas, baigais bojeviks, ka neka Tarantino pielicis savu roku...
CIK MAN GADU? /2004/ romantiska komedija [13 Going On 30]; g.l. - Dz. Garnere, M. Rufalo; krievu; ASV; 13 gadigs skukis peksni klust par 30 gadigu sievieti...
LABA KOMPANIJA /2004/ komedija, drama [In Good Company]; g.l. - D. Kveids, T. Greiss; S. Johansone; S. Blera; krievu; ASV; interesanta filma par biznesu, dzivi, milestibu...
NOELA /2004/ drama [Noel]; g.l. - P. Krusa, S. Sarandona, P. Vokers, R. Viljamss; krievu; ASV; Ziemassvetkos notiek brinumi, loti iesaku noskatities so filmu...
MOCARTS UN VALIS /2005/ romantiska drama [Mozart and the Whale]; g.l. - Dz. Hartnets, R. Micela; krievu; ASV; divi, ar autismu slimi jauniesi iemilas viens otra, loti iesaku noskatities so filmu...
REIZ MEKSIKA /2003/ gravejs [Once Upon a Time in Mexico]; g.l. - A. Banderass, S. Hajeka, Dz. Deps, M. Rurks, D. Treho, E. Iglesiass, E. Mendesa, V. Defo; krievu; ASV, Meksika; rez. R. Rodrigess; El Mariaci ir atgriezies, lai noverstu valsts apversumu Meksika...
MANDERLEJA /2005/ drama [Manderlay]; g.l. - B. D. Hovarda, I. DeBankole, V. Defo, D. Glovers, Dz. Deiviss; krievu; Danija, Zviedrija, Niderlande, Francija, Vacija, ASV; rez. L. fon Trirs; turpinajums filmai DOGVILA, super...
P.S. /2004/ romantiska drama [P.S.]; g.l. - L. Linnija, T. Greiss, G. Birns, M. G. Hardena; krievu; ASV; 30-mit gadiga augstskolas pasniedzeja samilas 20-mit gadiga studenta, kurs ir arkartigi lidzigs vinas pirmajai milestibai, forsa filma...
40 GADIGAIS JAUNUVIS /2005/ komedija [The 40 Year Old Virgin]; g.l. - S. Karels, K. Kinera; krievu; ASV; ja, vinam ir 40 gadi, vins ir apmierinats ar dzivi un... vins ir nevainigs. super filma, iesaku
IZVIRTULI /2004/ komedija [A Dirty Shame]; g.l. - T. Almana, Dz. Noksvils, K. Aizeks, S. Blera; krievu; ASV; izradas, kad cilveks dabu galvas traumu vins klust sexa atkarigais...
EPICENTRS /1999/ trilleris, mistika [Convergence]; g.l. - K. Loids, S. Prestona, E. Pols; krievu; ASV, Kanada; filma par anomalajam paradibam...
NAKTS REISS /2005/ trilleris [Red Eye]; g.l. - R. Makadamsa, C. Merfijs, B. Kokss, Dz. Skalija; rez. V. Kreivens; krievu [dubleta]; ASV; amisu trilleris, nekas ipass...
Lemonijs Snikets. Nelaimigo lietu virkne [2004] pasaka, piedzivojumi, gimenes [Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events]; g.l. - Dz. Kerijs, M. Stripa, L. Aikens, E. Brauninga; krievu [dub.]; ASV, Vacija; si gan ir forsa filma visai gimenei, lai katrs kaut ko iemacas...
SAUSMAS AMITIVILLA /2005/ sausmas, trilleris [The Amityville Horror]; g.l. - R. Reinolds, M. Dzordza; krievu; ASV; demoniski speki terorize majas iemitniekus, nu neko...
OTRA FRONTE /2004/ kars, gravejs [The Second Front]; g.l. - K. Sefers, S. Metkina, R. Perlmans; krievu; Krievija, ASV; Otrais pasaules kars, Anglijas, Vacijas un Krievijas izlukdienesti cinas, lai iegutu ebreju zinatnieku Nikolasu Rausu.. interesanta filma.
SAULE /2005/ gravejs [Into the Sun]; g.l. - S. Sigals, M. Deiviss; krievu; ASV; tikai viens cilvex var apturet Jakudzi...
PASIONADA /2002/ romantiska komedija [Passionada]; g.l. - Dz. Izaks, S. Milosa, E. Rosuma, T. Rasela; krievu; ASV; loti forsa romantiska filma, kura skan kolosala fado muzika...
LIGAVA UN AIZSPRIEDUMI /2004/ romantiska komedija, muzikls [Bride & Prejudice]; g.l. - A. Raija, M. Hendersons; krievu; ASV, LB; man nepatika, indiesu un eiropiesu koprazojums, nu tada pajela...
IDALGO /2004/ piedzivojumi [Hidalgo]; g.l. - V. Mortensens, O. Sarifs, Z. Robinsone; krievu; ASV; Patiess stasts par F. Hopkinsu, kurs ar savu zirgu Idalgo bija pirmais ''neticigais'', kas uzvareja Arabijas tuksnesa sacensibas. filma interesanta...
XXX 2 /2005/ gravejs [xXx: State of the Union]; g.l. - Ice Cube, S. L. Dzeksons, V. Defo; krievu [dub.]; ASV; karteja filma par amisu supervaroniem. [kur gan vini bija, kad jaglabj ''katrinas'' upuri?]...
TURCIJAS GAMBITS /2005/ piedzivojumi, kars, gravejs [Turetskii gambit]; g.l. - J. Berojevs, O. Krasko, J. Kucenko, L. Kuravlovs; Krievija, Bulgarija; super filma par turku-krievu karu, iesaku...
KUDZO /1983/ trilleris [Cujo]; g.l. - D.V. Stouna, D. Pintoro, D. H. Kellijs; pec S. Kinga stasta; krievu; ASV; kada maza ASV ciema suniti-sambernaru varda Kudzo sakoz ar trakumsergu slims sixsparnis...
SOLARIS /2002/ fantastika, drama [Solaris]; g.l. - Dz. Klunijs, N. Makelhona, V. Deivisa, Dz. Deiviss; rez. S. Soderbergs; krievu; ASV; ir tada divaina planeta Solaris, uz kuras piepildas visi sapni un mirusie iegust miesu... bet varbut filma ir par Debesim, par Paradizi... iesaku noskatities...
AVARIJA /1996/ erotisks trilleris [Crash]; g.l. - Dz. Speiders, H. Hanta, R. Arkete, E. Koteass; rez. D. Kronenbergs; krievu; Kanada, ASV; jociga, ka visas D. Kronenberga filmas. siem cilvekiem emocionalu un sexualu pacelumu dod autoavarijas un liku skati... man patika si filma...
MILNIEKU CELVEDIS. SEKSA POZAS /2004/ erotika, macibu lidzeklis [Lover's Guide. Sexual Position]; anglu; ASV; nosaukuma viss pateikts...
SPANGLU VALODA /2004/ romantiska komedija, drama [Spanglish]; g.l. - A. Sandlers, T. Leoni, P. Vega; krievu; ASV; meksikaniete ar meitu aizbeg uz ASV labakas dzives meklejumos un sak stradat par kalponi amerikanu gimene, tacu vina neprot anglu valodu...
JURA TEVI /2004/ biografiska drama [Mar adentro]; g.l. - H. Bardems, B. Rueda, L. Duenjas; rez. A. Amenabars; krievu; Spanija, Francija, Italija; patiess stasts par R. Sampedro, kurs 30 gadus cinijas, lai vinam atlautu nomirt izmantojot eitanaziju...
MANA LABAKA DRAUGA SIEVA /2001/ romantiska komedija [My Best Friend's Wife]; g.l. - Dz. Stamos, D. Londons, M. Salengera, T. Vestvuda; krievu; ASV; labakie draugi nolemj uz vienu nakti samainities sievam...
SMILSU KARJERU GENERALI /1971/ drama [The Sandpit Generals]; g.l. - K. Leins; T. Sterlinga; krievu [dubleta]; ASV; bez komentariem...
VIRAMATE - VELLAMATE /2005/ komedija [Monster In-Law]; g.l. - Dz. Fonda, Dz. Lopesa, M. Vartans; krievu; ASV; meitene satiek bagatu puisi un nolemj preceties, tacu ligavainim ir mate, kura bez cinas delu neatdos...
VAIRAK KA MILESTIBA /2005/ romantiska drama, komedija [A Lot Like Love]; g.l. - E. Kacers, A. Pita; krievu [dubleta]; ASV; filma par milestibu, parasti sadas filmas ne visai patik, soreiz loti patika...
KEROT PAPIJU /2003/ komedija [Chasing Papi]; g.l. - R. Sancesa, S. Vergara, H. Velaskesa, E. Verastegi; krievu; ASV; tada pastulba filma par puisi, kurs vienlaicigi satiekas ar trim jaunkundzem. Vinas to uzzina un nolemj kopigi atriebties sim bruncu medniekam...
PASAULU KARI /2005/ fantastika, gravejs [War of the Worlds]; g.l. - T. Kruzs, D. Faninga, T. Robinss; rez. - S. Spilbergs; krievu [dubleta]; ASV; uz Zemes nonak citplanetiesi un plosas, man patika...
STARSKIJS UN HACS /2004/ komedija [Starsky & Hutch]; g.l. - B. Stillers, O. Vilsons, Snoop Dogg, F. Viljamsons, V. Vons, Dz. Luisa, K. Elektra; krievu; ASV; smiekliga filma par jocigiem policistiem...
BURVE /2005/ romantiska komedija [Bewitched]; g.l. - N. Kidmena, M. Keins, V. Farels, S. Makleina, Dz. Svarcmans; rez. N. Efrona; krievu [prof.]; ASV; ari smiekliga filma par jaunu burvi, kura velas klut par normalu cilveku...
AIZVER ACIS /2002/ trilleris [Close Your Eyes/Doctor Sleep/Hypnotic]; g.l. - G. Visnics, P. Konsidaina, M. Otto; krievu; LB; arsts psihoterapeits ar ekstrasensoram spejam palidz policijai meklet satanistu sektu...
SAKAVE /2004/ vesturiska kara drama [Der Untergang]; g.l. - B. Gancs, A. M. Lara, Dz. Kolere; krievu [prof.]; Vacija, Italija, Austrija; mega super filma par A. Hitlera pedejam dzives dienam bunkura....
REKVIEMS SAPNIM /2000/ kriminaldrama [Requiem for a Dream]; g.l. - Dz. Leto, Dz. Konelija, E. Berstina, M. Vajans; krievu; ASV; dazreiz uzpipet zali? apest kadu antidepresantu? kapec gan ne, tikai pirms to dari noskaties so filmu. varbut nav verts aizrauties ar narkotikam...
LAIKA LAMATAS /2005/ fantastika, gravejs, komedija [Slipstream]; g.l. - S. Estins, V. Dzonss, I. Malicevica; krievu; ASV; zinatnieks atnak uz banku izmeginat jauno laika masinu, tacu tiesi taja diena so banku nolemusi aplaupit bandit...
IRETAIS LIGAVAINIS /2005/ romantiska komedija [Wedding Date]; g.l. - D. Mesinga, D. Malronijs; krievu; ASV; Ketai jabrauc uz masas kazam, bet radiem tacu nedrikst radit, ka vinai nav puisi. Keta nolemj izmantot viriesu ires kantora pakalpojumus...
LIELA ZIVS /2003/ drama, pasaka, komedija [Big Fish]; g.l. - I. Makgregors, A. Finnijs, Dz. Landza, H. Bonema-Kartere, D. DeVito, S. Busemi; rez. T. Bertons; krievu; ASV; to nevar atstastit, si filma jaredz, super..
MEDIBU NACIONALAS IPATNIBAS /1995/ komedija [Osobennosti natsionalnoy okhoty]; g.l. - V. Haposals, V. Bickovs, A. Buldakovs, S. Strugacovs; krievu; Krievija; nu, kurs gan nezin so filmu...
MAKSKERESANAS NACIONALAS IPATNIBAS /1998/ komedija [Osobennosti natsionalnoy rybalki]; g.l. - V. Bickovs, A. Buldakovs, S. Strugacovs; krievu; Krievija; nu, kurs gan nezin so filmu...
MEDIBU NACIONALAS IPATNIBAS ZIEMA /2000/ komedija [Osobennosti natsionalnoy okhoty v zimniy period]; g.l. - V. Bickovs, A. Buldakovs, S. Strugacovs; krievu; Krievija; nu, kurs gan nezin so filmu...
POLITIKAS NACIONALAS IPATNIBAS /2003/ komedija [Osobennosti natsionalnoy politiki]; g.l. - V. Bickovs, A. Buldakovs, S. Strugacovs; krievu; Krievija; nu, kurs gan nezin so filmu...
MADAGASKARA /2005/ animacija [Madagaskar]; g.l. - B. Stillers, K. Roks; krievu [dub.]; ASV; Multene par dzivniekiem...
GARS. CIMARONAS KUMELS /2002/ animacija [Spirit: Stallion of the Cimarron]; g.l. - M. Deimons; krievu; ASV; Multene par zirdzinu...
DRUDZIS /2002/ bailene [Cabin Fever]; g.l. - R. Strongs; krievu; ASV; jauniesi aizbrauc uz meza budinu patuset, a tur, tada ka trakumserga plosas, beigas baigais sviests...
CELA GALS /2000/ bailene [Final Destination]; g.l. - D. Sava, K. Smits, T. Tods; krievu; ASV; super filma par liktena neizbegamibu... iesaku
GLABSANA /2004/ kriminaldrama [Redemption: The Stan Tookie Williams Story]; g.l. - Dz. Fokss, L. Vitfilda; krievu; ASV; Patiess stasts par banditu, slepkavu un Nobela miera premijas laureatu S. ''Takiju'' Viljamsu. iesaku
MANTOJUMS /2004/ trilleris, sausmas, mistika [Inheritance]; g.l. - Dz. Teilore, M. Nelsone; krievu; ASV; tada pajociga filma, ka vecenite pec naves vaja meiteni, lai iegutu vinas miesu...
DZEKIJS CANS. MANI TRIKI /1999/ dokumentala [Jackie Chan. My Stunts]; g.l. - Dz. Cans; krievu; Hongkonga; interesanta filma par kungfu meistara un aktiera Dz. Cana kino trikiem. iesaku
KARALIS ARTURS /2004/ piedzivojumi, gravejs, drama [King Arthur]; g.l. - K. Ouvens, K. Naitlija, S. Skarsgards; rez. A. Fukua; krievu; ASV, Irija; tas bija laiks, kad verte bija gods, milestiba, ticiba, draudziba. filma par Apala galda bruniniekiem, mega super - iesaku.
CIETSIRDIGA SPELE /1992/ drama, trilleris [The Crying Game]; g.l. - F. Vitakers, M. Ricardsone, S. Ri, Dz. Deividsone; krievu; LB, Japana; Britu karaviru nolaupa iru atbrivosanas armija, tacu gusteknis paspej sadraudzeties ar vienu no saviem apsargiem... loti neparasta un arkartigi interesanta filma, iesaku
TEVA AMARO NOZIEGUMS /2002/ drama [El Crimen del padre Amaro]; g.l. - G. G. Bernals, A. K. Talankona, S. Garsija; krievu; Mexika, Spanija, Argentina, Francija; tikko ordinetais katolu macitajs tiek nosutits uz mazu Meksikas ciematu kalpot, seit vins ieklust politiska un sexuala skandala. super, iesaku.
9 DZIESMAS /2004/ muzikls, drama, xxx [9 Songs]; g.l. - K. O'Braiens, M. Stillija; krievu; LB; sex, muzika, kokains... skaista porno filma... iesaku [ne jaunakiem par 21 gadu] /DVD/
ALFIJS /2004/ romantiska komedija [Alfie]; g.l. - Dz. Lovs, M. Tomeja; krievu; LB, ASV; filma par bruncu mednieku Alfiju, nu ta...
ROBOTU STASTI /2003/ fantastika, drama [Robot Stories]; g.l. - T. Tomita; krievu; ASV; loti interesanta filma par cilvekiem... iesaku
MISS SLEPENA AGENTE 2 /2005/ komedija [Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous]; g.l. - S. Buloka, T. Viljamss; krievu [dubleta]; ASV; slepena agente Greisija atkal plosas, smiekligi...
JAUNAVA /2003/ drama [Virgin]; g.l. - E. Mosa, R. Raita-Pena; krievu; ASV; pusaudze no ticigas gimenes, kura dzivo amoralu dzivi, paliek stavokli, tacu neatceras ka tas noticis. Vina ir parliecinata, ka berns ir no Dieva... iesaku.
BREZNEVS /2005/ vesturiski biografiska drama [Breznev]; g.l. - S. Sakurovs, V. Mensovs, V. Zolotuhins; krievu; Krievija; tiesam interesanta filma par PSRS vadona L. Brezneva pedejam dienam
DEBESU VALSTIBA /2005/ vesturiska, episka drama, gravejs [Kingdom of Heaven]; g.l. - O. Blums, L. Nisons; krievu; ASV, LB, Spanija; filma par varonibu, ticibu, vilsanos, kristiesu liekulibu, milestibu... super, iesaku
SKAUDIBA /1999/ trilleris [Envy]; g.l. - L. Kropera, A. L. Filipsa, V. Osborns; krievu; Australija; tada jociga, bet interesanta filma
SKELOT VILNUS /1996/ drama [Breaking the Waves]; g.l. - E. Votsone, S. Skarsgards, U. Kirs; rez. L. fon Trirs; krievu; Denmark; Sweden; France; Netherlands; Norway; Iceland; sura, sapiga, bet superiga filma, iesaku
11:14 /2003/ komedija, trilleris [11:14]; g.l. - H. Svonka, K. Henks, R. L. Kuka, P. Sveizijs; krievu; ASV, Kanada; 11:14 vakara notiek avarija, bet tas ir tikai nobeigums visam pasakumam. loti interesanti, iesaku.
LIDOJOSO DUNCU NAMS /2004/ romantiska drama, gravejs [Shi mian mai fu]; g.l. - T. Kanesiro, E. Lau, Z. Zii, S. Dandans; krievu; Kina, Hongkonga; glezna ne filma. super, iesaku
TEATRIS /2004/ romantiska drama [Being Julia]; g.l. - A. Beninga, Dz. Aironss, B. Grinvuds, M. Gembons; rez. I. Sabo; r.v. - ASV, Kanada; slavena un excentriska aktrise Dzulija Lamberta, kurs gan vinu nezina... iesaku
KONSTANTINS /2005/ mistika, gravejs [Constantine]; g.l. - K. Rivzs, R. Velsa; krievu; r.v. - ASV; forsa filma, bet pec manam domam labak saprotama ar kristietibu saistitiem cilvekiem, iesaku.
VIENS PATS TUMSA /2005/ gravejs, bailene [Alone in the Dark]; g.l. - K. Sleiters, T. Reida, S. Dorfs; krievu; r.v. - Kanada, Vacija, ASV; paranormalo paradibu detektivs ker kaut kadus senus indianu tarpu garus.
MEKLEJU IMPOTENTU VIRIETI /2003/ romantiska komedija [Suche impotenten Mann fur's Leben]; g.l. - K. Vaisere, T. Viljams, S. Leonharda, N. Roms, T. Seifi; krievu; r.v. - Vacija; diezgan interesanta filma atputai.
PRETEJAIS LOGS /2003/ romantiska drama [La Finestra di fronte]; g.l. - Dz. Mecadzorno, M. Dziroti, R. Bouva, F. Nigro; krievu; raz. valsts - Italijs, LB, Turcija, Portugale; bez komentariem, laba filma, iesaku.
UN TAVU MATI ARI /2001/ erotiski, romantiska drama [Y tu mama tambien]; g.l. - A. Lopesa-Merkado, D. Luna, G. G. Bernals; rez. - A. Kuarons; raz. valsts - Meksika, ASV; bez komentariem, mega super filma, iesaku.
GREZNA DZIVE /1999/ romantiska komedija [Splendor]; g.l. - K. Robertsona, Dz. Skaeks, M. Kislars; krievu; r.v. - LB, ASV; divi puisi mil vienu meiteni, ari meitenei patik abi puisi. ko darit? jadzivo kopa visiem trim...
REIZ AMERIKA /1984/ kriminaldrama [Once Upon a Time in America]; g.l. - R. DeNiro, Dz. Vuds, E. Makgoverna, T. Viljamss, Dz. Pesi, D. Aiello; krievu; r.v. - Italija, ASV; pec manam domam visu laiku labaka gangsteru filma, iesaku
SUZIJA GOLDA /2004/ romantiska komedija [Suzi Gold]; g.l. - F. Barbera, Dz. Bildners, K. Bisops; krievu; nu, diezgan smiekliga anglu filma par ebreju milas nedienam. kaut kur lidzinas filmai par grieku kazam.
METODE /2004/ trilleris [Method]; g.l. - E. Herlija, Dz. Sisto, O. Tobiass; krievu; aktrise, atveidojot sievietes slepkavas lomu, vairs nesaprot, kas ir isteniba, kas ne, jo filmas uznemsanas laukuma sak notikt slepkavibas...
LETALA DEVA /2003/ sausmene, fantastika [LD 50 Lethal Dose]; g.l. - K. Tauna, T. Hardijs; krievu; isi sakot murgs.
HICS /2005/ romantiska komedija [Hitch]; g.l. - V. Smits, E. Mendesa, K. Dzeimss; krievu; Hics zina, ka palidzet virietim iekarot sievietes sirdi, tacu pasam draudzenes nav... super, iesaku
MEKLEJOT NEKURZEMI /2004/ drama [Finding Neverland]; g.l. - Dz. Deps, K. Vinsleta, D. Hofmans, J. Herts; krievu; nezini ka tapa Piters Pens? noskaties so filmu, super
BALTAIS TROKSNIS /2005/ mistika, sausmas, trilleris [White Noise]; g.l. - M. Kitons, C. Vesta, D. K. Angera; krievu; filma par to ka sarunaties ar mirusajiem [pec K. Raudives metodes], bailiga, bet interesanta filma, iesaku. [very good screener]
FENIKSA LIDOJUMS /2004/ piedzivojumi [Flight of the Phoenix]; g.l. - D. Kveids, Dz. Ribizi; krievu; aizraujosa piedzivojumu filma par amerikanu naftiniekiem, kuru lidmasina nokrit Gobi tuksnesi.
DARZNIEKI /2000/ drama, komedija [Greenfingers]; g.l. - K. Ouvens, H. Mirrena; krievu; superiga anglu filma, iesaku.
MASKAS DELS /2004/ komedija [Son of the Mask]; g.l. - Dz. Kenedijs, A. Kamings, B. Hoskins, T. Hovarda; krievu; it ka turpinajums samera labai filmai ''Maska'', bet nenormals murgs, neiesaku [good screener]
AIZDOMAS /1977/ sausmene [Suspiria]; g.l. - Dz. Harpere, S. Kazini, U. Kirs; krievu; jauna amerikaniete ierodas Eiropa, lai iestatos prestiza deju skola. loti bailiga filma
PASLEPES /2005/ trilleris [Hide and Seek]; g.l. - D. Faninga, R. DeNiro, F. Jansena, E. Su; krievu; nu, izstastit nav iespejams, bet iesaku noskatities, super
ATSLEDZNIEKS /2004/ trilleris, mistika [El Maquinista]; g.l. - K. Beils, Dz. Dzeisona Li, A. Sancesa-Gihona, M. Aironsaids; krievu; atsledznieks, kurs veselu gadu nav gulejis, sak apsaubit vai ir pie pilna prata. super filma, iesaku
PELEKA ZONA /2001/ kara drama [The Grey Zone]; g.l. - D. Arkets, S. Busemi, H. Kaitels, M. Sorvino; krievu; Ausvice iznicinaja ebrejus, bet bija ari ebreji, kuri palidzeja nacistiem saja ''darba'', lidz laikam, kamer pasus neiznicinaja...
ES MILU HAKABIJUS /2004/ komedija [I Heart Huckabees]; g.l. - Dz. Svarcmans, D. Hofmans, I. Ipera, Dz. Lovs, M. Volbergs, N. Votsa; krievu; kaut kads murgs...
MILJONS DOLARU MAZULITE /2004/ drama [Million Dollar Baby]; g.l. - H. Svonka, K. Istvuds, M. Frimens; rez. K. Istvuds; krievu; si gada Oskarotaa filma par sievieti-bokseri, super, iesaku
UTOPIJA /2003/ trilleris, mistika [Utopia]; g.l. - L. Sbaralja, N. Nimri, C. Kario; krievu; Utopia ir cilveku grupa, kuras dalibniekiem piemit neparastas spejas. Galvenajam varonim - paregim, jaatrod un jaizglabj sieviete. iesaku
PAZUDUSI /2003/ vesterns, drama, trilleris [The Missing]; g.l. - T. L. Dzounss, K. Blanseta, V. Kilmers; krievu; sieviete pienem sava teva, ar kuru bija ''uz naziem'' daudzus gadus, palidzibu, lai atrastu vinas nolaupito meitu.
BALTAS KAZAS /1989/ romantiska drama [Noce blanche]; g.l. - V. Paradi, B. Kremers; krievu; milasstasts par skolotaju un vina 17 gadigo skolnieci.
DROSSIRDIS /1995/ kara drama, gravejs [Braveheart]; g.l. - M. Gibsons, S. Marso; rez. M. Gibsons; krievu; superigaka filma par skotu brivibas cinitaju V. Vollasu, iesaku [DVD]
TUVUMA /2004/ drama [Closer]; g.l. - N. Portmane, Dz. Lovs, Dz. Robertsa, K. Ouvens; krievu; stasts par diviem pariem, kuriem vienu melu del viss sagaja greizi, mega filma, iesaku
SOFERIS VERAI /2004/ drama [Voditel dlya Very]; g.l. - J. Babenko, B. Stupka, I. Petrenko, A. Panins; krievu; filma par milestibu, nodevibu, karjerismu, viriskibu.... iesaku
IMPERATORS AUGUSTS /2003/ vesturiska drama [Imperium: Augustus]; g.l. - P. O'Tuls, S. Remplinga; krievu; nosaukuma viss pateikts
OPERAS SPOKS /2004/ muzikls, romantiska drama [The Phantom of the Opera]; g,l. Dz. Batlers, E. Rosuma, M. Draivere, M. Ricardsone; krievu; komentari lieki, iesaku
KAD APKLUSA SAVIENI /2002/ drama [Home Room]; g.l. - B. Filipsa, E. Kristensena; krievu; pec ta, kad kada ASV skola skolnieks apsauj savus klasesbiedrus, izdzivojuso dzives krasi izmainas. super filma - iesaku
ZEMENES NO LIELVEIKALA /2003/ tragikomedija [Jagoda u supermarketu]; g.l. - B. Katica, S. Todorovics, E. Kusturica; krievu; si, patiesiba, ir E. Kusturicas filma. atstastit var, bet negribu, jaredz obligati
MASKA /1994/ komedija [The Mask]; g.l. - Dz. Kerijs, K. Diaza; krievu; smiekliga filma ar lielisko komiki Dz. Keriju, ka ari K. Diazas pirma loma.
SLIKTAK NEVAR BUT /1998/ melna komedija [Very Bad Things]; g.l. - Dz. Forouvzs, L. Orsers, K. Diaza, K. Sleiters; krievu; diezgan padebila komedija
IZVIRTULIS /2000/ erotiska komedija [Le Libertin]; g.l. - V. Peress, F. Ardana, Dz. Balasko, O. Tatu; krievu; so filmu gruti atstastit, jo daudz un dazadi notikumi risinas, bet skatities var
NUJORKAS MIRKLI /2004/ romantiska komedija [New York Minute]; g.l. - E. Olsena, M.K. Olsena, D. Hamonds, E. Levijs; krievu; masinas Olsenas atgriezusas... filma nekas ipass
AKMENI /2002/ drama [Piedras]; g.l. - A. San-Huana, N. Nimri; krievu; ari so filmu gruti atstastit, obligati jaredz [DVD]
AVIATORS /2004/ biografiska drama [The Aviator]; g.l. L. DiKaprio, K. Blanseta, K. Bekinseila, A. Boldvins, A. Holms; rez. M. Skorseze; krievu; filma par legendaro amerikanu kino rezisoru un aviatoru H. Hjusu. jaredz
EVILENKO [NECILVEKS] /2004/ biografiska drama [Evilenko]; g.l. - M. Makdauels; krievu; filma par PSRS laiku legendaro maniaku A. Cikatillo. nekas ipass.
MANS PERSONIGAIS STATS AIDAHO /1991/ drama [My Own Private Idaho]; g.l. - R. Fenikss, K. Rivzs, Dz. Russo, U. Kirs; krievu; loti neparasta filma par puisiem - prostitutiem, par vinu divaino ikdienu. jaredz
JURU BRINUMI /2000/ dokumentala [Wonders of the Sea]; krievu; interesanta filma par zemudens dzivi
IEPAZISTIES, MANI VECAKI /2000/ komedija [Meet the Parents]; g.l. - B. Stillers, R. DeNiro, T. Polo, O. Vilsons; krievu; puisis aizbrauc pie draudzenes, lai iepazitos ar vinas vecakiem... smiekligi... iesaku
STJUARTS MAZAIS 2 /2000/ pasaka, gimenes [Stuart Little 2]; g.l. - M. Dz. Fokss, Dz. Deivisa, M. Grifitsa, Dz. Vuds, S. Zans; krievu; turpinajums forsajai un milajai filminai. jaredz
RUNA UN RADA KREMLIS /2004/ dokumentala [Govorit i pokazivaet Kreml]; interesanta filma par zurnalistu gruto darbu Krievija, turklat sie zurnalisti atspogulo V. Putina ikdienu. jaredz
NEUZVEICAMAIS /2001/ drama [Invincible]; g.l. - T. Rots, J. Ahola, A. Gurari, M. Rabe, U. Kirs; rez. V. Hercogs; krievu; superiga filma par ebreju spekaviru C. Breitbartu. Filma daleji uznemta Kuldiga. iesaku [DVD]
REJS /2004/ biografiska drama [Ray]; g.l. - Dz. Fokss, K. Vasingtona, R. Kinga; krievu; karteja, superiga filma. Soreiz par legendara neredziga muzika R. Carlza dzivi un karjeru. iesaku
DURVIS GRIDA /2004/ drama [The Door in the Floor]; g.l. - Dz. Bridzess, K. Beisindzere, Dz. Fosters, E. Faninga, M. Rodzersa; krievu; ka ir dzivot talak, kad berni iet boja autoavarija? jociga un pasmaga filma. jaredz
PEC SAULRIETA /2004/ piedzivojumi, komedija [After the Sunset]; g.l. P. Brosnans, S. Hajeka, V. Harelsons, M. Viljamsons; krievu; interesanta filmina atslodzei. [very good screener]
REIKJAVIKA 101 /2000/ komedija [1001 Reykjavik]; g.l. - H. S. Gudnasons, V. Abrila; 30 gadigs virietis dzivo viena maja ar savu mati, kadu dienu mate atklaj, ka ir lezbiete... iesaku
NEPAREIZAIS PAGRIEZIENS /2003/ sausmas, trilleris [Wrong Turn]; g.l. - D. Haringtons, E. Dusku, Dz. Sisto; krievu; sesi jauniesi, lai atrak noklutu galamerki nogriezas uz meza cela un... nonak kanibalu gimenites rokas... bija bailigi
NACIONALIE DARGUMI /2004/ piedzivojumi [National Treasure]; g.l. - N. Keidzs, D. Krugere, Dz. Barta, S. Bins, Dz. Voits, H. Keitels, K. Plammers; krievu; viena riktigi interesanta piedzivojumu filma. iesaku
IEPAZISTIETIES, FAKERI /2004/ komedija [Meet the Fockers]; g.l. - R. DeNiro, B. Stillers, D. Hofmans, B. Streizande, O. Vilsons; krievu; smiekliga komedija, turpinajums filmai ''Iepazisties, mani vecaki''. iesaku. [very good screener]
ADRESE NAV ZINAMA /2001/ drama [Suchwiin bulmyeong]; g.l. - J. Dongs-kuns, B. Min-junga; rez. K. Ki-Duks; krievu; karteja superiga filma, kura nav atstastama, jaredz. [DVD]
SLIKTA AUDZINASANA /2004/ drama [La Mala educacion]; g.l. - G. G. Bernals, F. Martiness; rez. P. Almodovars; krievu;  karteja superiga filma, kura nav atstastama, jaredz. [DVD]
NOMALDIJUSIES /2003/ drama [Les Egares]; g.l. - E. Beara, G. Ule; krievu; Otrais pasaules kars. Atraitne ar diviem berniem no Parizes dodas beglu gaitas, viniem pievienojas pusaudzis...
PADEJOSIM /2004/ romantiska komedija [Shall We Dance]; g.l. - R. Girs, Dz. Lopesa, S. Sarandona, S. Tuci; krievu; forsa filma, iesaku
BLEIDS 3. TRISVIENIBA /2004/ fantastika, gravejs, sausmas [Blade: Trinity]; g.l. - V. Snaips, K. Kristofersons; krievu; nu Bleids ka Bleids, tikai tagad kopa vel ar diviem vampiru medniekiem ker pasu Drakulu. var skatities. [slikts screeners]
NACISTS /2002/ drama [Fuhrer Ex]; g.l. - A. Hildebrands, K. Blumels; krievu; VDR dumpiga jaunatne nonak nacistu ietekme... super filma, iesaku
AMEN. /2002/ kara drama [Amen.]; g.l. - U. Tukurs, M. Kasovics; krievu; SS oficieris kopa ar jauno jezuitu priesteri megina informet Romas Pavestu par nacistu laundaribam, tacu nevienu neuztrauc, ka gazes kameras katru dienu iet boja 10 000 ebreju. super filma, iesaku.
PASTAIGA MAKONOS /1995/ romantiska drama [A Walk in the Clouds]; g.l. - K. Rivzs, A. Sancesa-Gihona, Dz. Dzanini, E. Kvins; krievu; viena no manam milakajam filmam... iesaku. [DVD]
PRATA MEDNIEKI /2003/ trilleris [Mindhunters]; g.l. - K. Morisa, K. Sleiters, V. Kilmers, LL Cool J;  krievu; septiniem FIB psihologijas studentiem jakarto eksamens uz pamestas salas, tacu viens no viniem ir maniaks. super filma, iesaku
ANTIBUMERS /2004/ parodija [Antibumer]; g.l. - V. Vdovicenko, A. Merzlikins, M. Konovalovs, S. Gorobcenko; krievu; diezgan pastulba parodija par filmu ''Bumers''. Filma jau ta pati, tikai Goblins mulkibas uzrunajis pa virsu.
PAR SANKANGALVITI /1977/ pasaka [Pro Krasnuju Sapocku]; g.l. - J. Jevstignejevs, J. Poplavskaja, R. Zelonaja, V. Basovs, R. Bikovs; krievu; mila un laba, krievu muzikala pasaka, iesaku.
HELTER SKELTER /2004/ kriminaldrama [Helter Skelter]; g.l. - Dz. Deiviss; krievu; filma par nenormalo slepkavu C. Mensonu, diezgan sausmiga, bet ir verts paskatities.
DUBULTPORCIJA /2004/ dokumentala [Super Size Me]; g.l. - M. Sparloks; krievu; filmas rezisors veic eksperimentu, kas notiek, ja menesi no vietas ed tikai McDonald produkciju. iesaku visiem
LIDZZINATAJS /2004/ gravejs, trilleris [Collateral]; g.l. - T. Kruzs, Dz. Fokss, Dz. P. Smita, M. Rufallo; krievu; diezgan normala filma par taksistu, kurs netisam klust par killera lidzzinataju. var skatities
NEVAINIBAS ZVANI /2003/ kristigais gravejs [The Bells of Innocence]; g.l. - C. Noriss, M. Noriss; krievu; ir verts noskatities del veca laba Caka Norisa un kristigos gravejus ari biezi neredz.
LUTERS /2003/ vesturiska drama [Luther]; g.l. - Dz. Fainss, Dz. Firzs, A. Molina, K. Koksa, P. Ustinovs; krievu; super filma par izcilo vacu reformatoru Martinu Luteru. iesaku
AMERIKA /2002/ drama [In America]; g.l. - P. Konsidains, S. Mortona, Dz. Hounsou; krievu; super filma, par iru imigrantu gimenes gruto dzivi ''sapnu zeme'' Amerika. iesaku
BRIDZITA DZOUNSA. SAPRATA ROBEZA [2005] romantiska komedija [Bridget Jones: The Edge of Reason]; g.l. - R. Zelvegere, K. Firzs, H. Grants; krievu; turpinajums jocigajai Dzounsas jaunkundzei. pirma dala man patika labak [screener]
NEAIZEJ /2004/ drama [Non ti muovere]; g.l. - P. Krusa, S. Kastelito; krievu; interesanta filma par virieti, kurs nevar pamest ne milako, ne sievu. iesaku
ALEKSANDRAS PROJEKTS /2003/ trilleris, drama [Alexandra's Project]; g.l. - G. Svits, H. Budeja; krievu; diezgan neparasta filma par laulato attiecibu atrisinasanu. vajadzetu noskatities
ATKLATA JURA /2003/ drama, trilleris [Open Water]; g.l. - B. Raiena, D. Trevis; krievu; divus zemudens peldetaju kuteris aizmirst jura. ta vini tur pluncajas visu filmu. nepatika
DZIVE IR BRINUMS /2004/ romantiska komedija [Zivot je cudo]; g.l. - S. Stimacs, N. Solaka; rez. E. Kusturica; krievu; neko nevaru pateikt. iesaku
UDENSBUMBA RESNAJAM RUNCIM /2004/ bernu, gimenes, komedija; g.l. - B. Broka, G. Abolins, J. Paukstello; latviesu; super, iesaku
QUO VADIS? /2001/ vesturiska drama [Quo Vadis?]; g.l. - P. Delags, M. Mjelkarza, B. Linda, F. Pecka; krievu; loti laba filma, iesaku
GALVA MAKONOS /2004/ romantiska kara drama [Head in the Clouds]; g.l. - C. Terona, P. Krusa, S. Tounsends; krievu; super filma. iesaku
JUDA /2004/ vesturiska drama [Judas]; g.l. - Dz. Skaeks, Dz. Skarfs; krievu; loti interesanta filma, jo neatbilst visparpienemtajam filmam par Jezu. iesaku
MAJAS PASAULES MALA /2004/ drama [A Home at the End of the World]; g.l. - K. Farels, R. Raita-Penna, D. Roberts, S. Speisaka; krievu; M. Kaningema [''Stundas''] romana ekranizacija. super, ari skumji. iesaku
MAZA MELNA GRAMATINA /2004/ romantiska komedija [Little Black Book]; g.l. - B. Merfija, H. Hantere, K. Beitsa, S. Tobolovskis; krievu; par ko ir si filma? isti nesapratu. neiesaku
ALEKSANDRS LIELAS /2004/ vesturiska piedzivojumu drama [Alexander]; g.l. K. Farels, A. Dzoli, V. Kilmers, E. Hopkins; krievu; super filma, par izcilo karavadoni Makedonijas Aleksandru. iesaku
NERUNA AR SVESINIEKU /1995/ trilleris [Never Talk to Strangers]; g.l. - R. DeMorneja, A. Banderass; krievu; normals trilleritis ar visai neparastam beigam...
PARDZIVOT ZIEMASSVETKUS /2004/ komedija [Surviving Christmas]; g.l. - B. Afleks, Dz. Gandolfini, K. Eplgeita, K. O'Hara; krievu; gan smiekliga, gan ari nedaudz skumja filma.
TRISTANS /2003/ trilleris [Tristan]; g.l. - M. Senje, Z. L. Loka; krievu; vel viens neparasts trilleris.
MEKLEJOT CITUS CILVEKUS /2004/ komedija [Seeing Other People]; g.l. - Dz. Mors, Dz. Nikolsone; krievu; pirms kazam, jaunam sieva izdoma, ka grib seksu ari ar citiem viriesiem.. stulba filma
MARSALA BUDJONIJA TRIS SIEVAS /2004/ vesturiski dokumentala [Tri zeni marsala Budjonija]; krievu
HARIJS, DRAUGS, KURS PALIDZ /2000/ trilleris drama [Harry, un ami qui vous veut du bien]; g.l. - S. Lopess, L. Lukass, M. Senje; krievu; super filma, gruti pastastit par ko, jaredz
MUZIKAS SKANAS /1965/ romantiska komedija, muzikls [The Sound of Music]; g.l. - Dz. Endrjusa, K. Plammers; krievu; nu kurs gan nezina so briniskigo filmu
MARSALS BUDJONIJS /2004/ vesturiski dokumentala [Marsal Budjonij]; krievu
SLAVU TROJA /2004/ izglitojosi dokumentala [Slavjanskaja Troja]; krievu; no serijas ''Iskateli'', loti interesanti
TEMPLJERU DARGUMI /2004/ izglitojosi dokumentala [Dragocennosti templjerov]; krievu; no serijas ''Iskateli'', loti interesanti
KRIEVU MUMIJAS /2004/ izglitojosi dokumentala [Russkaja mumija]; krievu; no serijas ''Iskateli'', loti interesanti
MASA UZDARBOJAS /1992/ komedija [Sister Act]; g.l. - V. Goldberga, H. Keitels; krievu
MASA UZDARBOJAS 2 /1993/ komedija [Sister Act 2: Back in the Habit]; g.l. - V. Goldberga; krievu
LEONIDS BREZNEVS /2004/ dokumentala [Leonid Breznev]; krievu; interesanta filma par vadona naksanu pie varas un Kremla aizkulisem.
SIRPJA UN AMURA DIEVI /2002/ dokumentala [Bogi serpa i molota]; krievu; sarkastiska stila veidota filma par lidzibam kas atrodamas religija un komustiskaja rezima
RUGTAIS MENESS /1992/ erotiska drama [Bitter Moon]; g.l. - H. Grants, K. Skota Tomasa, E. Senje, P. Kojots; rez. R. Polanskis;
SLEPENIE AGENTI /2004/ trilleris, gravejs [Agents secrets]; g.l. - V. Kasels, M. Beluci; krievu; diezgan interesanta filma par slepeno agentu darbu.
PRINCESE PRET PASAS GRIBU 2 /2004/ romantiska komedija [The Princess Diaries 2: Royal Engagement]; g.l. - A. Hetaveja, Dz. Endrjusa, H. Elizondo; krievu; interesanta, romantiska filmina
SUGA 3 /2004/ fantastika, sausmas [Species 3]; g.l. - R. Danne, R. Nepers, N. Henstridza; krievu; viss turpinas. citplanetiesa un cilveka krustojums plosas. nekas ipass
TRAKAIS MAKSS /1979/ gravejs, fantastika [Mad Max]; g.l. - M. Gibsons; krievu; Traka Maksa trilogijas sakums. interesanta filma. ja kas, man ir visas tris filmas
SEPTINI /1995/ trilleris [Se7en]; g.l. - B. Pits, M. Frimens, G. Peltrova, K. Speisijs; krievu; super filma. ideala aktieru spele un noskana. iesaku
MEITENE AR PERLU AUSKARIEM /2003/ drama [Girl with a Pearl Earring]; g.l. - S. Johansone, K. Firzs, T. Vilkinsons; krievu [DVD]; runa, ka laba. neesmu redzejis
SIEVIETES /2003/ erotika [Fallo]; rez. T. Brass; krievu [DVD]; loti atklatiem skatiem bagata, italu erotikas zanra vecmeistara Tinto Brasa jaunaka filma, man patika. nav ieteicama jaunakiem par 18 gadiem
TAKSIDERMISTS /2002/ drama [L'Imbalsamatore]; g.l. - E. Mahu, V. Folja-Manzillo, E. Rosetti; krievu [DVD]; neesmu redzejis
PRINCIS UN ES /2004/ romantiska komedija [The Prince and Me]; g.l. - Dz. Stailsa, L. Meblijs, M. Ricardsone; krievu; milasstasts par jauno Danijas princi un amerikanu meiteni. nekas ipass
NACIONALA DROSIBA /2003/ komedija [National Security]; g.l. - S. Zans, M. Lorenss, E. Robertss, S. Tobolovskis; krievu; smiekliga filma par diviem apsargiem, kuri megina glabt pasauli, iesaku.
SLEPENPOLICIJA TIKAI MEITENES /2004/ komedija [White Chicks]; g.l. - S. Vajans, M. Vajans; krievu; smiekliga filma
TETIS /2004/ drama [Papa]; g.l. - V. Maskovs, J. Berovojs, O. Krasko, O. Mirosnikova; krievu; loti laba filma, iesaku
ZELTA TELS /1968/ komedija [Zolotoj telonok]; g.l. - S. Jurskis, L. Kuravlovs, Z. Gerds, J. Jevstignejevs; krievu; super komedija par Ostapu Benderu, iesaku
APBURTA ELLA /2004/ pasaka, komedija [Ella Enchanted]; g.l. - E. Hetaveja, K. Elvs; krievu; forsa pasaka par Pelnruskites temu, iesaku
MANEKLI /2004/ fantastika, sausmas, komedija [Decoys]; g.l. - K. Sevje, S. fon Fetena, K. Puare; krievu; uz Zemi ieradusas citplanetietes, lai atrastu augligus viriesus. interesanta filma. romantiska sausmene
BUNKURS /2001/ sausmas, trilleris [The Bunker]; g.l. - Dz. Flemings, E. Tirnans; krievu; septini vacu armijas karaviri patverusies bunkura, kura notiek kas nelags. interesanta filma
TOMASA KRAUNA AFERA /1999/ romantika, trilleris [The Affair of Thomas Crown]; g.l. - P. Brosnans, R. Russo, F. Danaveja; krievu [nedaudz cakarejas skana, bet tas netrauce skatisanos]; apraxta nebus, bet filma laba.
MEITENE NO DZERSIJAS /2004/ romantiska drama [Jersey Girl]; g.l. - B. Aflekss, L. Tailere, Dz. Lopesa, Dz. Bigss; krievu; interesanta un mila gimenes drama ar komedijas elementiem. iesaku
PASTAVIGS LAUNUMS. APOKALIPSE /2004/ fantastika, gravejs, sausmas [Resident Evil. Apocalypse]; g.l. - M. Javovica; krievu [very good screener]; loti interesanta un bailiga filma, bet pirms skatisanas jaredz pirma dala. Iesaku noskatities
FREDIJS PRET DZEISONU /2003/ sausmas [Freddy vs. Jason]; g.l. - R. Englunds, K. Kircingers, M. Kina; krievu; satikusies slikonis ar nodeguli, nu tagad nezin ka izradities. arkartigi stulba filma
PARVADATAJS /2002/ gravejs [The Transporter]; g.l. - Dz. Stetems, Su Ki; sce. L. Besons; krievu; interesanta filma, var skatities.
SOGIS /2004/ gravejs [The Punisher]; g.l. - T. Dzeins, Dz. Travolta, R. Romijna-Stamosa; krievu; reiz [80-tajos], sadas filmas razoja Indija, tagad degradetaja ASV. Kaut ko tik stulbu nebiju sen redzejis.
SVESAIS 4. AUGSAMCELSANAS /1997/ fantastika, gravejs, sausmas [Alien. Resurrection]; g.l. - S. Vivere, V. Raidere, R. Perlmans; krievu; laba filma, fantastikas cienitajiem. Ja ir redzetas pirmas tris dalas, si jaredz obligati. Iesaku
SLEPENAS LIETAS /1998/ fantastika [The X Files]; g.l. - D. Duhovnijs, Dz. Andersone, A. Mullers-Stals; krievu; interesanta un aizraujosa filma. Iesaku
DZENOTIES PEC BRIVIBAS /2004/ romantiska komedija [Chasing Liberty]; g.l. - M. Mura, S. Sends; krievu; 18 gadigajai ASV prezidenta meitai nav viegla dzive, vina alkst brivibu... normala filma
GARFILDS /2004/ gimenes komedija, pusanimacija [Garfield]; g.l. - B. Meijers, Dz. Louva - Hjuita, S. Tobolovskis, B. Mjureis [Garfilda balss]; krievu [very good screener]; ja galigi nav ko darit var paskatities.
NEKRIETNELES /2004/ komedija [Mean Girls]; g.l. - L. Loana; krievu [very good screener]; kartejais amerikanu stulbums par stulbajiem amerikaniem. zel man vinus. pusstundu pirms filmas beigam izsledzu... nez kadel?
KAKSIEVIETE /2004/ gravejs, pasaka [Catwomen]; g.l. - H. Berija, B. Brats, S. Stouna; rez. - Pitofs; krievu; [super screener]; kam patik komiksi un skaista H. Berija tiem patiks. Man patika tikai Berija, filma - murgs.
CIEMS /2004/ trilleris, sausmas [The Village]; g.l. - B. D. Hovarda, Z. Fenikss, E. Brodi, V. Herts, S. Vivere; rez. M. Naits Sjamalans; krievu [screener]; savdabiga filma, man patika. Iesaku noskatities.
PIEVILCIBAS LIKUMI /2004/ romantiska komedija [Laws of Attraction]; g.l. - Dz. Mura, P. Brosnans; rez. - P. Hovits; krievu [super screener]; smiekliga un romantiska - forsa filma ar skaisto sievieti Dzulianu Muru. Iesaku noskatities.
FARENHEITA 9/11 /2004/ dokumentala [Fahrenheit 9/11]; rez. M. Murs; krievu; sokejosa filma par Dz. Busu, O. Bin Ladenu, karu Iraka u.c. it ka zinamam lietam. Iesaku noskatities, loti laba filma.
SVEIKS /Dailes teatra izrade/; g.l. - A. Skrastins, G. Abolins; muziku izpilda grupa ''Prata Vetra''. super izrade, iesaku.
AUKSTAIS KALNS /2003/ romantiska kara drama [Cold Mountain]; g.l. - Dz. Lovs, N. Kidmena, R. Zelvegere, N. Portmane, Dz. Ribizi, D. Sazerlends; krievu [ar japanu subtitriem]; Iesaku noskatities, loti laba filma.
SVESAIS PRET PLESONU /2004/ fantastika [AVP: Alien Vs. Predator]; g.l. - S. Latana, R. Bova, L. Henriksens; rez. P. W. S. Andersons; krievu [screener]; ilgi gaidita filma ir klat. Nekas ipass
80 DIENAS APKART ZEMESLODEI /2004/ piedzivojumi komedija [Around the World in 80 Days]; g.l. - Dz. Cans, S. Kugans, A. Svarcenegers; krievu; interesanta filma
IERASANAS /1996/ fantastika [The Arrival]; g.l. - C. Sins; krievu; Globalo sasilsanu uz Zemes rada citplanetiesi, jo tikai ta vini var seit izdzivot. man nepatika
NEMIRSTIGAIS /2004/ fantastika, gravejs [Immortel /ad vitam/]; g.l. - L. Hardija, T. Krecmans, S. Remplinga, Z. L. Trentinjans; krievu
SVESAIS 3 /1992/ fantastika, gravejs, sausmas [Alien 3]; g.l. - S. Vivere, L. Henriksens; krievu; soreiz leitnante Riplija nonakusi kosmiskaja cietuma un lidz ar vinu ari svesais...
HITLERS /2003/ vesturiska drama [Hitler. The Rise of Evil]; g.l. - R. Karlails, Dz. Margulis, M. Modains, P. O'Tuls; krievu; biografiska filma par A. Hitleru un vina naksanu pie varas Vacija. Loti laba filma, iesaku noskatities
DIEVA PILSETA /2003/ kriminaldrama [Cidade de Deus]; g.l. - Aleksandre, L. Firmino; krievu; filma par Dieva pilsetas  nabadzigo kvartalu, geto, bernu dzivi.  Loti laba filma, iesaku noskatities
SMILSU UN MIGLAS MAJA /2003/ drama [House of Sand and Fog]; g.l. - Dz. Konelija, B. Kingslijs; krievu; loti, loti laba filma
KODERS /2002/ fantastika [Cypher]; g.l. Dz. Nortems, L. Lju; krievu
AMADEJS /1984/ drama [Amadeus]; g.l. F. Mjurejs Abrahams, T. Halss; rez. M. Formans; krievu
AMNEZIJA /2004/ trilleris [Twisted]; g.l. - E. Dzada, S. L. Dzeksons, E. Garsija; krievu
ES MILU JUSU MEITU /2004/ komedija; g.l. - R. Vaivars, J. Dulevska, U. Dumpis, B. Sipeniece, V. Krauze; latviesu
HARIJS POTERS UN FILOSOFU AKMENS /2001/ pasaka [Harry Potter and the Sorcerer's Stone]; g.l. - R. Hariss, D. Redklifs, J. Herts, V. Deiviss; krievu
HARIJS POTERS UN NOSLEPUMU ISTABA /2002/ pasaka [Harry Potter and the Chamber of Secrets]; g.l. - D. Redklifs; rez. K. Kalambuss; krievu
HARIJS POTERS UN AZKABANAS GUSTEKNIS /2004/ pasaka [Harry Potter and the Prisoner of Azkaban]; g.l. - D. Redklifs, G. Oldmens; rez. A. Kuarons; krievu [very good screener]
MILESTIBA IR AKLA /2001/ romantiska komedija [Shallow Hal]; g.l. - G. Peltrova, Dz. Bleks; rez. B. un P. Farelli;  krievu
MISS SLEPENA AGENTE /2000/ komedija [Miss Congeniality]; g.l. - S. Buloka, M. Keins, B. Brats; krievu
KAIMINIENE /2004/ romantiska komedija [Girl Next Door]; g.l. - E. Hirss, E. Katberta; krievu
ES, ES PATS UN IRENA /2000/ komedija [Me, Myself and Irene]; g.l. - Dz. Kerijs, R. Zelvegere, E. Andersons, K. Kupers, R. Forsters; rez. B. un P. Farelli;  krievu
MILJONS GADU PIRMS MUSU ERAS /2004/ komedija [RRRrrrr!!!]; g.l. - M. Fua, Z. Depardje, Z. Rosfors
MIRONU RITAUSMA /2004/ sausmas [Dawn of the Dead]; g.l. - S. Pollija, V. Reimss; krievu
MIRUSAIS /1995/ vesterns [Dead Man]; g.l. - Dz. Deps, K. Glovers, Dz. Herts, G. Birns, L. Henriksens; rez. Dz. Dzarmuss; krievu
HANIBALS /2001/ trilleris [Hannibal]; g.l. - E. Hopkinss, Dz. Mura, Dz. Dzanini, G. Oldmens, R. Liota; rez. R. Skots; krievu
SESTAIS PRATS /1999/ trilleris, mistika [The Sixth Sence]; g.l. - B. Villiss, H. Dz. Osments; rez. N. Sjamalans; krievu
DEVITIE VARTI /1999/ trilleris, mistika [The Ninth Gate]; g.l. - Dz. Deps, F. Langella, E. Senje; rez. R. Polanskis; krievu
ES ROBOTS /2004/ fantastika, gravejs [I Robots]; g.l. - V. Smits, B. Moinahana, Dz. Kromvels; krievu [screener]
ELLESPUIKA /2004/ fantastika, gravejs [Hellboy]; g.l. - R. Perlmans, Dz. Herts, S. Blera; krievu
CILVEKS UGUNI /2004/ gravejs, drama [Man on Fire]; g.l. - D. Vasingtons, D. Faninga, K. Vokens, Dz. Dzanini, M. Rurks; krievu [DVDscreener ar melnbaltiem fragmentiem]
SPOKU KUGIS /2002/ sausmas [Ghost Ship]; g.l. - G. Birns, Dz. Marguliss, I. Vasingtons; krievu
SPANU KOPMITNE /2002/ romantiska komedija [L'Auberge Espagnole]; g.l. - R. Djuri, O. Tatu; krievu
SLEPENA MISIJA /2004/ bernu komedija, piedzivojumi [Catch That Kid]; g.l. - K. Stjuarta, K. Blu; krievu
PITERS PENS /2003/ pasaka, piedzivojumi, bernu [Peter Pan]; g.l. - Dz. Izaks, Dz. Sampters; krievu
RUNCIS CEPURE /2003/ pasaka, piedzivojumi, bernu [The Cat in the Hat]; g.l. - M. Meijers, A. Boldvins, K. Prestona, D. Faninga; krievu
MIESA MIESAI /2003/ erotisks trilleris [Corps a Corps]; g.l. - E. Senje, F. Toretons; krievu
ELLES ANATOMIJA JEB PORNOKRATIJA /2004/ xxx, drama [Anatomie de l'enfer]; g.l. - A. Kasara, R. Sifredi; krievu [nav ieteicams skatities jaunakiem par 18 gadiem]; skanas defekts
PARKAPJOT AIZLIEGUMUS /2000/ erotiska komedija, xxx [Trasgredire]; g.l. - J. Majarcuka, J. Berardi, F. Nunci; rez. T. Brass; krievu [nav ieteicams skatities jaunakiem par 18 gadiem]
LEONS /1994/ gravejs, drama [Leon]; g.l. - Z. Reno, G. Oldmens, N. Portmane, D. Aijello; rez. L. Besons; krievu [Goblins]
KAZINO /1995/ gravejs, drama [Casino]; g.l. - R. DeNiro, S. Stouna, Dz. Pesi, Dz. Vuds; rez. M. Skorseze; krievu
TRAKIE SUNI /1992/ gravejs [Reservoir Dogs]; g.l. - M. Medsens, H. Keitels, T. Rots, S. Busemi, K. Tarantino; rez. K. Tarantino; krievu
DEVA /2002/ kriminaldrama, komedija [Spun]; g.l. - Dz. Svarcmens, M. Rurks, Dz. Leguizamo, B. Merfija, E. Robertss; krievu
EROTISKA MASAZA macibu filma [Lover's Massage]; krievu
EROTISKO MULTFILMU KOLEKCIJA animacija, xxx; krievu; kvalitate nevisai [nav ieteicams skatities jaunakiem par 18 gadiem]
JURU PAVELNIEKS. UZ PASAULES MALU /2003/ piedzivojumi, gravejs [Master and Commander. The Far Side of the World]; g.l. - R. Krovs, P. Betanijs; krievu
GLABJOT IERINDNIEKU RAIENU /1998/ kara drama, gravejs [Saving Private Ryan]; g.l. - T. Henks, E. Bernss, T. Saizmors, M. Deimons, Dz. Deiviss, Dz. Ribizi, V. Dizels; krievu
VECINU SLEPKAVA /2004/ kriminalkomedija [The Ladykillers]; g.l. - T. Henks, I. P. Hola, M. Vajans [screener]
CIK MAN GADU? /2004/ romantiska komedija [13 Going on 30]; g.l. - Dz. Garnere, M. Rufalo
PLATI AIZVERTAS ACIS /1999/ erotiska drama, trilleris [Eyes Wide Shut]; g.l. - T. Kruzs, N. Kidmena, S. Polaks; krievu
SAPNOTAJI /2003/ erotiska drama [The Dreamers]; g.l. - M. Pits, E. Grina; krievu
SATANA ADVOKATS /1997/ trilleris, mistika [The Devil's Advocate]; g.l. - K. Rivzs, A. Pacino, S. Terona, K. Nilsena; krievu
VELNINI /2002/ multfilma; latviesu
NETIRAS DEJAS /1987/ romantiska drama [Dirty Dancing]; g.l. - P. Sveizijs, Dz. Greja; krievu
IDALGO /2004/ piedzivojumi, gravejs [Hidalgo]; g.l. - V. Mortensens, S. Omars; krievu
MIRANDA /1985/ erotiska komedija [Miranda]; g.l. - S. Grandi, A. Okipinti [rez. T. Brass]; krievu
BASEINS /2003/ erotisks trilleris, drama [Swimming Pool]; g.l. - S. Ramplinga, L. Sanjera, C. Denss [rez. F. Ozons]; krievu
KASABLANKA /1942/ romantiska drama [Casablanca]; g.l. - H. Bogarts, I. Bergmana; krievu
DZEZA TIKAI MEITENES /1953/ komedija [Some Like It Hot]; g.l. - M. Monro, T. Kertiss, Dz. Lemons; krievu
IZDRAZ MANI /2000/ xxx, gravejs [Baise-moi]; g.l. - K. Lankoma, R. Andersone; krievu; [nav ieteicama jaunakiem par 18 gadiem]
PATEVS /1981/ erotiska drama [Beau-pere]; g.l. - P. Devaers, A. Bese
SEKSIGIE PUISI /2001/ komedija [Sexy Boys]; g.l. - Z. Baumgartners; krievu
AGENTS DZONIJS INGLISS /2003/ komedija [Johnny English]; g.l. - R. Atkinsons, Dz. Malkovics, N. Imbruglija; krievu
NEREDZAMAIS HORIZONTS /2004/ trilleris [Blind Horizon]; g.l. - V. Kilmers, N. Kembela, S. Separds; F. Danaveja; krievu
SPARTIETIS /2004/ gravejs, trilleris [Spartan]; g.l. - V. Kilmers; krievu [DVD screener ar melnbaltiem fragmentiem]
VIENKARSI ASINIS /1984/ trilleris [Blood Simple.]; g.l. - Dz. Gecs, F. Makdormanda; krievu
LILJA UZ MUZIEM /2002/ drama [Lilya 4-ever]; g.l. - O. Akinsina, A. Bogucarskis; krievu
LODE /1996/ gravejs, drama [Bullet]; g.l. - M. Rurks, T. Sakurs, E. Brodijs
RIDIKA HRONIKAS /2004/ fantastika, gravejs [The Chronicles of Riddick]; g.l. - V. Dizels; krievu; [good screener]
NOZAGTAS DZIVES /2004/ trilleris [Taking Lives]; g.l. - A. Dzoli, I. Hauks, K. Sazerlends, C. Kario; krievu
PURPURA UPES /2000/ trilleris [Les Rivieres pourpres]; g.l. - Z. Reno; V. Kasels; D. Sanda; krievu
PURPURA UPES 2. APOKALIPSES APUSTULI /2004/ trilleris [Les Rivieres pourpres 2. Les anges de l'apocalypse]; g.l. - Z. Reno; B. Mazimels; krievu
VISI 10 JARDI /2004/ komedija [The Whole Ten Yards]; g.l. - B. Villis, M. Perijs, A. Pita, N. Henstridza; krievu [good screener]
TROJA /2004/ gravejs, piedzivojumi, drama [Troy]; g.l. - B. Pits, O. Blums; krievu
CILVEKEDAJS /1999/ trilleris, sausmas [Ravenous]; g.l. - G. Pirss, R. Karlails, D. Arkets, Dz. Deiviss; krievu
PARRUNU VEDEJS /1998/ trilleris, gravejs [The Negotiator]; g.l. - S. L. Dzeksons, K. Speisijs, D. Morss, R. Rifkins, Dz. T. Volss; krievu
SINDLERA SARAKSTS /1993/ kara drama [Schindler's List]; g.l. - L. Nisons, B. Kingslijs, R. Faienss, K. Godola; krievu
SIEVIETES SMARZA /1992/ drama [Scent of a Woman]; g.l. - A. Pacino, K. O'Donels; krievu
NOGALINAT KARALI /2003/ vesturiska drama [To Kill a King]; g.l. - T. Rots, D. Skots, R. Everets; krievu
SLEPENAIS LOGS /2004/ sausmas, trilleris [Secret Window]; g.l. - Dz. Deps, Dz. Turturo, T. Hatons; krievu [good screener]
SOLTONA JURA /2002/ kriminaldrama, trilleris [The Salton Sea]; g.l. - V. Kilmers, V. D'Onofrio, Meat Loaf; krievu
NOGALINAT BILU. 2. DALA /2004/ gravejs [Kill Bill. Vol. 2]; g.l. - U. Turmana, D. Keredains, M. Medsens, D. Hanna; krievu [good screener]
ANNA UN KARALIS /1999/ romantiska drama [Anna and the King]; g.l. - Dz. Fostere, Covs Jun-Fats; krievu
AMERIKANU PIRAGS 3 /2003/ komedija [American Wedding]; g.l. - Dz. Bigs, S. V. Skots, E. Haninga; krievu
CELOJUMS PA EIROPU /2004/ komedija [Eurotrip]; g.l. - M. Deimons; krievu
MELNAIS VANAGS NOTRIEKTS /2001/ gravejs, kars [Black Hawk Down]; g.l. Dz. Hartnets, I. Makgregors, T. Saizmors, S. Separds; krievu
BLUBERIJS /2004/ vesterns, piedzivojumi, gravejs [Blueberry]; g.l. - V. Kasels, Dz. Luisa, M. Medsens, C. Kario; krievu
VAN HELSINGS /2004/ sausmas, piedzivojumi, gravejs [Van Helsing]; g.l. - H. Dzekmens, K. Bekinseila; krievu [screener]
21 GRAMS /2003/ drama [21 Grams]; g.l. - B. Del Toro, S. Pens, N. Votsa; krievu
KARTEJAIS PIRMAIS RANDINS /2004/ romantiska komedija [50 First Dates]; g.l. - A. Sandlers, D. Berimora, R. Snaiders, D. Ekroids; krievu
LIELA ZIVS /2003/ drama, pasaka, piedzivojumi, komedija [Big Fish]; g.l. - I. Makgregors, A. Finnijs, Dz. Lanza, H. Bonema-Kartere, S. Busemi; krievu
DIENA PEC RITDIENAS /2004/ fantastika, gravejs, katastrofa [The Day After Tomorrow]; g.l. - D. Kveids, Dz. Gilenhals, I. Holms; krievu
BLEIDS 2 /2002/ sausmas, gravejs [Blade 2]; g.l. - V. Snaips, K. Kristofersons
BRALIS LACIS /2003/ animacija [Brother Bear]; krievu
DUCIS LETAK /2003/ komedija [Cheaper by the Dozen]; g.l. - S. Martins, B. Hanta, P. Perabo; krievu
KAREIVJI - SUNI /2002/ sausmas, gravejs, trilleris [Dog Soldiers]; g.l. - S. Pertvi; krievu
KA BERNINS NAK PASAULE izglitojosa animacijas filma; latviesu
ROKA SKOLA /2003/ komedija [School of Rock]; g.l. - Dz. Bleks, Dz. Kjusaka; krievu
KAZU BALLITE /2003/ komedija [The In-Laws]; g.l. - M. Duglass, A. Brukss; krievu
LABAK VELU, NEKA PAR VELU /2003/ romantiska komedija [Something's Gotta Give]; g.l. - Dz. Nikolsons, D. Kitone, K. Rivzs, F. Makdormanda; krievu
POLLIJA IR KLAT /2004/ komedija [Along Came Polly]; g.l. - B.Stillers, Dz.Anistone, A.Boldvins; krievu /neliels skanas defekts/
VISVARENAIS BRUSS /2003/ komedija [Bruce Almighty]; g.l. - Dz.Kerijs, M.Frimens, Dz.Anistone; krievu
CARLIJA ENGELI 2 /2003/ gravejs, komedija, piedzivojumi [Charlies Angels. Full Throttle]; g.l. - D.Berimora, K.Diaza, L.Lju, D.Mura, Pink; krievu
KUBS 2. HIPERKUBS /2002/ fantastika, trilleris [Cube 2. Hypercube]; g.l. - K.Metceta; krievu
KLAVIERU SKOLOTAJA /2001/ erotiska drama [Le Pianiste]; g.l. - I.Ipera, F.Zirardo; krievu
MAKSA UZ PRIEKSU /2001/ drama [Pay it Forward]; g.l. - K.Speisijs, H.Dz.Osments, H.Hanta, Dz.Mors, Dz.Kavizels, Dz. Bon Dzovi
KARIBU JURAS PIRATI /2003/ piedzivojumi, komedija, gravejs [Pirates of the Caribbean. The Curse of the Black Pearl]; g.l. - Dz.Deps, Dz.Rass, O.Blums; krievu
PATIESIE MELI /1994/ gravejs [True Lies]; g.l. - A.Svarcenegers, Dz.Li Kertisa, B.Pekstons, A.Maliks, E.Dusku; krievu
BERNUDARZA POLICISTS /1990/ gravejs, komedija [Kindergarten Cop]; g.l. - A.Svarcenegers, P.A.Millere, P.Rida; krievu
KOLONIJA /1997/ gravejs [Double Team]; g.l. - Z.K. Van Damme, D.Rodmens, M.Rurks; krievu
TOMS UN DZERIJS. KOLEKCIJA /2003/ animacija [Tom and Jerry. Collection]; anglu
TRESAS PLANETAS NOSLEPUMS /1981/ animacija [Taina tretyei planeti]; krievu
PAKLUSE /2003/ komedija [Tais-Toi]; g.l. - Z.Reno, Z.Depardje; divx; krievu
ZEM TOSKANAS SAULES /2003/ romantiska komedija, melodrama [Under the Tuscan Sun]; g.l. - D.Leina; divx; krievu
LUBENE /1994/ gravejs [Pulp Fiction]; g.l. - Dz.Travolta, S.L.Dzeksons, U.Turmane, B.Villiss, H.Kaitels, T.Rots, E.Stolcs, R.Arkete, K.Vokens, K.Tarantino; divx [2 CD]; krievu [Goblins]
TEVA BERNUDARZS /2003/ komedija [Daddy Day Care]; g.l. E.Merfijs, S.Zans; divx; krievu
KRISTUS CIESANAS /2004/ vesturiska drama [The Passion of the Christ]; g.l. - Dz.Kavizels, M.Beluci; divx [screener]; krievu
MILAS MAJAS ALABAMA /2002/ romantiska komedija [Sweet Home Alabama]; g.l. - R.Vizerspuna; divx; krievu
GRIEZUMA /2003/ erotisks trilleris [In the Cut]; g.l. - M.Raiena, M.Rufalo; divx [2 CD]; krievu
TRAKAIS MAKSIS 2. LIELCELU KARAVIRS /1981/ fantastika, gravejs [Mad Max 2. The Road Warrior]; g.l. - M.Gibsons; divx; krievu [Goblins]
VISAS LEDIJAS TO DARA /1992/ erotiska komedija [All Lady Do It / Cosi fan tutte]; g.l. - K.Kola, P.Lanca; divx; krievu
INTIMS /2001/ erotiska drama [Intimacy]; g.l. - M.Rainenss, K.Foksa; divx; krievu
LIELAS NEPATIKSANAS /2002/ komedija [Big Trouble]; g.l. - T.Allens, R.Ruso, S.Tuci, T.Saizmors; divx; krievu
PLESONA /1987/ fantastika, gravejs [Predator]; g.l. - A.Svarcenegers; divx; krievu [Goblins]
KALENDARA MEITENES /2003/ komedija, drama [Calendar Girls]; g.l. - H.Mirrena, Dz.Voltersa; divx; krievu
SAMAKSA /2003/ gravejs, fantastika, trilleris [Paycheck]; g.l. - B.Afleks, U.Turmane; divx [2 CD]; krievu
MILESTIBA UN LODES /2002/ gravejs [Love and a Bullet]; g.l. - E.''Trics'' Kriss; divx; krievu
GIMENES CILVEKS /2001/ drama, fantazija [The Family Man]; g.l. - N.Keidzs, T.Leoni; divx; krievu
LIELA PASTAIGA /1966/ komedija [Le Grande vadrouille]; g.l. - Burvils, L.De Finness; divx; krievu
GREDZENU PAVELNIEKS 3. KARALA ATGRIESANAS /2003/ pasaka, piedzivojumi, gravejs [The Lord of the Rings. The Return of the King]; g.l. - E.Vuds, K.Blanseta; divx [2 CD]; krievu
MATRICA 3. REVOLUCIJA /2003/ fantastika, gravejs [Matrix. Revolution]; g.l. - K.Rivzs, L.Fisburns, M.Beluci; divx [2 CD];krievu
PEDEJAIS SAMURAJS /2003/ piedzivojumi, gravejs, drama [The Last Samurai]; g.l. - T.Kruzs; divx [2 CD]; krievu
LIKTENIGA SIEVIETE /2002/ gravejs, trilleris, mistika [Femme Fatale]; g.l. - R.Romina-Stamos, A.Banderass, P.Koijots; divx; krievu
TAURENA EFEKTS /2004/ trilleris, drama, fantastika [The Butterfly Effect]; g.l. - E.Kacers, E.Stolcs; divx; krievu
DEIVIDA GEILA DZIVE /2003/ trilleris, drama [The Life of David Gale]; g.l. - K.Speisijs, K.Vinsleta; divx; krievu
PAZUDIS TULKOJUMA /2003/ komedija, drama [Lost in Translation]; g.l. - S.Johansone, B.Mjurejs, Dz.Ribizi; divx; krievu
VAJADZIGA SOLISTE /1981/ muzikali romantiska drama; g.l. - L.Vikmane; divx; latviesu
VARNU IELAS REPUBLIKA /1970/ bernu, piedzivojumi; g.l. - A.Lielais, A.Civcs, A.Krallisa; divx; latviesu
NEIEDOMAJAMA CIETSIRDIBA /2003/ komedija [Intoreable Cruelty]; g.l. - Dz.Klunijs, K.Zeta-Dzounsa; divx; krievu
DIVSTAVU DZIVOKLIS /2003/ komedija [Duplex]; g.l. - B.Stillers, D.Berimora, E.Esela; divx; krievu
TADA IR MILESTIBA /2003/ romantiska komedija [Love Actually]; g.l. - H.Grants, E.Tomsone, L.Nisons; divx [2CD]; krievu
LAIPNI LUGTI DZUNGLOS /2003/ piedzivojumi, komedija, gravejs [The Rundown]; g.l. - The Rock, S.V.Skots, K.Vokens; divx; krievu
ERINA BROKOVICA /2000/ drama [Erin Brockovich]; g.l. - Dz.Robertsa; divx; krievu
24 STUNDAS /2002/ trilleris [Trapped]; g.l. - K.Beikons, C.Terona, K.Lova, D.Faninga; divx; krievu
JERU KLUSESANA /1995/ trilleris [The Silence of the Lambs]; g.l. - E.Hopkinss, Dz.Fostere; divx; krievu
SPECVIENIBA /2003/ gravejs [S.W.A.T.]; g.l. - S.L.Dzeksons, K.Farels, M.Rodrigeza, LL Cool J; divx [2CD]; krievu
MEMENTO /2000/ trilleris, mistika [Memento]; g.l. - G.Pirss, K.E.Mosa, Dz.Pantoliano; divx;krievu
BAZE /2003/ trilleris, gravejs [Basic]; g.l. - Dz.Travolta, S.L.Dzeksons, K.Nilsena; divx; krievu
PILSETA PIE JURAS /2003/ trilleris, drama [City by the Sea]; g.l. - R.DeNiro; divx; krievu
GOTIKA /2003/ mistika, trilleris [Ghotika]; g.l. - H.Berija, R.Dounings Jr., P.Krusa; divx; krievu
DAVANA VIENTULAI SIEVIETEI /1974/ komedija; g.l. - V.Artmane, L.Krivans; divx; latviesu
JA NEBUTU SI SKUKA /1981/ gimenes; divx; latviesu
TAS DULLAS PAULINES DEL /1982/ komedija; g.l. - L.Berzina, E.Valters; divx; latviesu
SEKSS UN LUCIA /2001/ erotiska drama [Sex y el Lucia]; g.l. - P.Vega, T.Uloa, N.Nimri; divx; krievu [subt.]
ROBINS HUDS - ZAGLU PRINCIS /1991/ piedzivojumi, gravejs, drama [Robin Hood. Prince of Thieves]; g.l. - K.Kostners, M.Frimens,M.E.Masterantonio, K.Sleiters; divx; krievu
PEC 28 DIENAM /2002/ fantastika [28 Days Later]; g.l. - S.Merfijs, N.Herisa; divx; krievu
SAUTAS BRUCES /2001/ gravejs [Exit Wounds]; g.l. - S.Sigals, DMX, I.Vasingtons; divx; krievu
ARZEMNIEKS /2003/ gravejs [The Foreigner]; g.l. - S.Sigals; divx; krievu
ARPUS LAIKA /2003/ trilleris [Out of Time]; g.l. - D.Vasingtons, E.Mendesa, S.Latana; divx; krievu
LEDUS LAIKMETS /2002/ animacija, komedija [Ice Age]; g.l. - R.Romano, Dz.Leguizamo, D.Lirijs; divx; krievu
VISS PAR MANU MATI /1999/ drama [Todo sobre mi madre]; g.l. - S.Rota, M.Paradesa, P.Krusa; divx; krievu
KAUT KAS /1982/ fantastika [The Thing]; g.l. - K.Rasels, V.Brimlijs; divx; krievu
FRIZETAVA /2002/ komedija [Barbershop]; g.l. - Ice Cube, E.Andersons, S.P.Tomass; divx; krievu
LARA KROFTA - KAPENU IZLAUPITAJA. DZIVES SUPULIS /2003/ piedzivojumi, gravejs [Lara Croft. Tomb Rider. The Cradle of Life]; g.l. - A.Dzoli; divx [2 CD]; krievu
KRIEVU PIRTS IPATNIBAS /2000/ erotiska komedija [Osobennosti russkoi bani]; divx; krievu
SAVERVETAIS /2003/ trilleris, gravejs [The Recruit]; g.l. - A.Pacino; divx; krievu
FORESTS GAMPS /1997/ drama, komedija [Forrest Gump]; g.l. - T.Henks, R.Raita, G.Sinaiss; divx [2 CD]; krievu
PIEDZIVOJUMI JURA /2003/ komedija [Boat Trip]; g.l. - K.Gudings Jr.; divx; krievu
CITI /2000/ mistika, trilleris [The Others]; g.l. - N.Kidmena; divx; krievu
CITA PASAULE /2003/ sausmas, gravejs [Underworld]; g.l. - K.Bekinseila; divx [2 CD]; krievu
UDENS PASAULE /1995/ fantastika, gravejs [Waterworld]; g.l. - K.Kostners; divx; krievu
DOGVILA /2003/ drama, trilleris [Dogville]; g.l. - N.Kidmena; divx [2 CD]; krievu
TRAKAIS MAKSS 3 /1985/ fantastika, gravejs /Mad Max. Beyond Thunderdome/; g.l. - M.Gibsons, T.Ternere; divx; krievu
FORSAIS ZAKIS /2002/ komedija [Hot Chick]; g.l. - R.Snaiders; divx; krievu
PARBAUDIJUMU DIENA [2001] trilleris, kriminaldrama [Training Day]; g.l. - D.Vasingtons, I.Houkss; divx; krievu
CELA GALS 2 /2003/ trilleris, sausmas [Final Destination 2]; g.l. - E.Dz.Kuka; divx [dvdscr]; krievu
NO RIETA LIDZ SAULLEKTAM /1996/ gravejs, sausmas [From Dusk Till Dawn]; g.l. - Dz.Klunijs, K.Tarantino, Dz.Luisa, H.Keitels, S.Hajeka; divx; krievu [Goblins]
JAUNLAULATIE /2003/ romantiska komedija [Just Married]; g.l. - E.Kacers, B.Merfija; xvid; krievu
STIGMA /1999/ mistika, trilleris [Stigmata]; g.l. - P.Arkete, G.Birns; divx; krievu
BEGSANA NO SOUSENKAS /1994/ drama [The Shawshank Redemption]; g.l. - T.Robinss, M.Frimens /pec S.Kinga stasta/; divx; krievu
MONAS LIZAS SMAIDS /2003/ drama [Mona Lisa Smile]; g.l. - Dz.Robertsa, K.Dansta, Dz.Stailsa; divx; krievu/anglu
NOST AR MILESTIBU /2003/ komedija [Down With Love]; g.l. - R.Zelvegere, I.Makgregors; divx [2 CD]; krievu
VAJATAIS /2003/ trilleris, gravejs [The Hunted]; g.l. - B.Del Toro, T.L.Dzounss; divx; krievu
NOGALINAT ZOI /1994/ trilleris, gravejs [Killing Zoe]; g.l. - E.Stolcs, Dz.Delpi; divx; krievu
KARALIS LAUVA 2 /1998/ animacija [Lion King II; The Simba's Pride]; g.l. - M.Broderiks; divx; krievu
MANA BOSA MEITA /2003/ komedija [My Boss Daughter]; g.l. - E. Kacers, T.Rida, M.Medsens; divx; krievu
VELNA KALPI VELNA DZIRNAVAS /1972/ piedzivojumi; g.l. - E.Pavuls, K.Sebris; divx; latviesu
LIMUZINS JANU NAKTS KRASA /1981/ komedija; g.l. - L.Berzina, U.Dumpis, O.Drege, G.Abolins; divx; latviesu
EZITIS MIGLA /1979/ animacija; divx; krievu / latviesu
REIZ DZIVOJA SUNS /1982/ animacija; divx; krievu
NUJORKAS BANDAS /2002/ kriminaldrama; [Gangs of New York] g.l. - L.DiKaprio, D.Dejs-Luiss, K.Diasa, L.Nisons; divx; krievu
AMELIJA /2001/ romantiska komedija [Le Fabuleux destin d'Amelie Poulain] g.l. - O.Tatu; divx; krievu
DIVAINA PIEKTDIENA /2003/ komedija [Freaky Friday] g.l. - Dz.L.Kertisa, L.Loana; divx; krievu
SEKRETARE /2002/ erotiska drama [Secretary]; g.l. - Dz.Speiders, M.Gilenhala; divx; krievu
ZILA LAGUNA /1980/ erotiska drama [The Blue Lagoon]; galv.lomas - B.Sildsa, K.Atkins; formats - divx [2 CD]; tulkojums - krievu
REMBO. PIRMAS ASINIS OTRA DALA /1985/ gravejs [Rambo. First Blood Part II]; galv.loma - S.Stalone; formats - divx [2 CD]; krievu
ALEKSS UN EMMA /2003/ romantiska komedija [Alex and Emma]; g.l. - L.Vilsons, K.Hadsone; divx [DVD Screener - melnbalti fragmenti] ; krievu
RIPLIJA SPELE /2002/ trileris [Ripley's Game]; g.l. - Dz.Malkovics; divx; krievu
ZIMES /2002/ fantastika, trileris [Signs]; g.l. - M.Gibsons, Z.Fenikss; krievu
VARONIS /2002/ gravejs [Hero]; galv. loma Dz.Li; tulkojums - krievu
FANFANS TULPE /2003/ piedzivojumi, komedija [Fanfan la Tulipe]; galv.lomas V.Peress un P.Krusa; formats - Divx [2 CD]; tulkojums - krievu
NACIONALAS POLITIKAS IPATNIBAS [2003]; komedija [Iniiakkinnc kaocikaeukie liecnczc]; galv.loma A.Buldakovs; formats - Divx; tulkojums - krievu
BALISTIKA. EKSS PRET SEVERU [2002]; gravejs [Ballistic. Ecks vs. Sever]; galv.lomas A.Banderass un L.Lju; tulkojums - krievu
SAULES ASARAS [2003]; gravejs, trilleris [Tears of the Sun]; galv.lomas B.Villiss un M.Beluci; tulkojums - krievu
TIKLS /1995/ gravejsm, trilleris [The Net]; g.l. - S. Buloka, Dz. Nortems; krievu
BUY BYE BEAUTY dokumentala; latviesu , anglu
AIZDZIT 60 SEKUNDES /2000/ gravejs, trilleris [Gone in Sixty Seconds]; g.l. - N. Keidzs, A. Dzoli, Dz. Ribizi, V. S. Li, D. Lindo; anglu
ZEMUDENE U-571 /2000/ gravejs, kara drama [U-571]; g.l. - M. Makkonohju, B. Pekstons, H. Keitels, Dz. Bon Dzovi; anglu
FANATS /1996/ trilleris [The Fan]; g.l. - R. DeNiro, V. Snaips, Dz. Leguizamo, E. Barkina, B. Del Toro; krievu
JAUTRAIS BRAUCIENS /2000/ komedija [Road Trip]; g.l. - B. Meijers, S. V. Skots; anglu
KLIEDZIENS 3 /2000/ trilleris, sausmas [Scream 3]; g.l. - N. Kembela, D. Arkets, K. Koksa, L. Henriksens; krievu
BARS ''NEGLITAIS KOIJOTS'' /2000/ romantiska komedija [Coyot Ugly]; g.l. - P. Perabo, A. Garsija, Dz. Gudmens, L. Raimsa; anglu
GREDZENU PAVELNIEKS. GREDZENA BRALIBA /2001/ pasaka, piedzivojumi, gravejs [The Lord of the Rings. The Fellowship of the Ring]; g.l. - E. Vuds, K. Blanseta, O. Blums, S. Bins, J. Holms, J. Makkelans, V. Mortensens, L. Tailere; krievu
GREDZENU PAVELNIEKS. DIVI TORNI /2002/ pasaka, piedzivojumi, gravejs [The Lord of the Rings. The Two Towers]; g.l. - E. Vuds, K. Blanseta, O. Blums, J. Makkelans, V. Mortensens, L. Tailere; krievu
HARIJS POTERS UN NOSLEPUMU KAMBARIS /2002/ pasaka, piedzivojumi [Harry Potter and the Chamber of Secrets]; g.l. - D. Redklifs; krievu
OLIGARHS /2002/ trilleris, drama [Oligarh]; g.l. - V. Maskovs; krievu
LARA KROFTA. KAPENU IZLAUPITAJA /2001/ gravejs, piedzivojumi [Lara Croft. Tomb Raider]; g.l. - A. Dzoli, Dz. Voits; krievu
13 SPOKS /2001/ sausmas [Thirteen Ghosts]; g.l. - T. Salhubs, F. Mjurejs Abrahams; krievu
SPOKS /1990/ romantiska drama, mistika [Ghost]; g.l. - P. Sveizijs, D. Mura, V. Goldberga; krievu
IELENKUMA /1992/ gravejs [Under Siege]; g.l. - S. Sigals, T. L. Dzonss, G. Bizijs; krievu
NESALAUZAMAIS /2000/ trilleris, mistika [Unbreakable]; g.l. - B. Villiss, S. L. Dzeksons, R. Raita - Penna; anglu
NOTINGHILA /1999/ romantiska komedija [Nottinghill]; g.l. - Dz. Robertsa, H. Grants; krievu
MATRICA /1999/ fantastika, gravejs [The Matrix]; g.l. - K. Rivzs, L. Fisberns, K. A. Mosa, Dz. Pantoliano; krievu
PIEKTAIS ELEMENTS /1997/ fantastika, gravejs [The Fifth Element]; g.l. - B. Villis, M. Javovica, G. Oldmens, L. Perijs, J. Holms, K. Takers, M. Kasovics; anglu
GLADIATORS /2000/ vesturiska drama, gravejs [The Gladiator]; g.l. - R. Krovs, Z. Fenikss, K. Nilsena, O. Rids, R. Hariss; krievu
PATRIOTS /2000/ vesturiska drama, gravejs [The Patriot]; g.l. - M. Gibsons, C. Kario, T. Vilkinsons, A. Boldvins; krievu
MIRSTI CITU DIENU /2002/ gravejs [Die Another Day]; g.l. - P. Brosnans, H. Berija, M. Medsens; krievu [DVD screener ar melnbaltiem fragmentiem]
OPERACIJA ''ZOBENZIVS'' /2001/ trilleris, gravejs [Swordfish]; g.l. - H. Dzekmens, H. Berija, Dz. Travolta, S. Separds; krievu
ZORRO MASKA /1998/ piedzivojumi, gravejs [The Mask of Zorro]; g.l. - A. Banderass, E. Hopkinss, K. Zeta-Dzounsa; krievu
PERTIKU PLANETA /2001/ fantastika, gravejs [Planet of the Apes]; g.l. - M. Volbergs, T. Rots, H. Bonema-Kartere, M. K. Dankans, K. H. Tagava, K. Kristofersons; krievu
PASTAVOSAIS LAUNUMS /2002/ fantastika, gravejs [Resident Evil]; g.l. - M. Javovica, M. Rodrigeza; krievu
PAGAIDI TIKAI [16 serijas] /1969/ multfilma [Nu, pogodi]; krievu
KERIENS /2000/ gravejs, komedija [Snatch.]; g.l. - B. Pits, B. Del Toro, R. Serbedzija; krievu [Goblins]
CARLIJA ENGELI /2000/ gravejs, komedija [Charlie's Angels]; g.l. - D. Berimora, K. Diaza, L. Lju, B. Mjurejs, S. Rokvels; krievu
ZAGLU PRINCESE /2001/ piedzivojumi [Princess of Thieves]; g.l. - K. Naitlija, M. Makdauels, S. Vilsons; krievu [filma par Robina Huda meitu]
BALTA TUKSNESA SAULE /1970/ gravejs, komedija [Beloje solnce pustini]; g.l. - A. Kuznecovs, S. Misulins, P. Luspekajevs; krievu
DESPERADO /1995/ gravejs, trilleris [Desperado]; g.l. - A. Banderass, S. Hajeka, S. Busemi, K. Tarantino, D. Treho; krievu
MURKSKA DIENA /1993/ komedija [Groundhog Day]; g.l. - B. Mjurejs, E. Makdauela, S. Tobolovskis; anglu
TIEVEJOSAIS /1996/ sausmas, trilleris [Thinner]; g.l. - R. Dz. Burks, Dz. Montenja; krievu [pec S. Kinga romana]
TITANIKS /1997/ romantiska drama [Titanic]; g.l. - L. DiKaprio, K. Vinsleta, B. Zeins, B. Pekstons; krievu
MUMIJA /1999/ piedzivojumi, gravejs, mistika, sausmas [The Mummy]; g.l. - B. Freizers, R. Veisa; krievu
KARALIS LAUVA /1994/ animacija [The Lion King]; krievu
UGUNS VARA /2002/ fantastika, gravejs [Reign of Fire]; g.l. K. Beils, M. Makkonohju, I. Skorupko; krievu
VELLA KALPI /1970/ piedzivojumi, komedija; g.l. - E. Pavuls, O. Drege, E. Radzina, K. Sebris, B. Indriksone, E. Valters; latviesu / krievu
PEDEJA DEJA MANA /2001/ romantiska drama [Save the Last Dance]; g.l. - Dz. Stailsa, S. P. Tomass; krievu
Используются технологии uCoz